Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 27

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 27: Nhà Rông Ở Tây Nguyên bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày bài sạch sẽ, đúng qui định.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT điền tiếng có vần ưi/ươi (điền 4 trong 6 tiếng). Làm đúng BT (3) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nghe vàviết đúng bài vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc một lần đoạn viết của bài: Nhà rông ở Tây Nguyên.

- Mời 1HS đọc lại.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ bằng hệ thống câu hỏi:

+ Đoạn văn gồm mấy câu?

+ Những từ nào trong đoạn văn dễ viết sai chính tả?

- Cho HS tìm từ dễ viết sai và viết vào bảng con

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Cho HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Chấm từ 5-7 bài và nhận xét bài viết của HS.

- HD HS chữa lỗi

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 ph)

* Mục tiêu: Giúp HS làm đúng bài tập trong SGK

* Cách tiến hành

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ưi hay ươi

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS học nhóm đôi

- Dán 2 băng giấy, mời 2 nhóm (mỗi nhóm 4 HS) tiếp nối nhau lên bảng điền đủ từ

tưới cây cưởi ngựa

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

- YC HS chữa bài vào vở

Bài tập 3: Chọn phần b: Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: bật, bậc; nhất, nhấc

- Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS suy nghĩ tự làm vào vở.

- Cho 2 HS lên bảng thi làm nhanh

- Nhận xét, chốt lại.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Nhà Rông

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc lại.

- Học cá nhân

- Viết bảng con từ dễ sai

- Viết bài vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi chính tả

- 1 HS đọc yêu cầu của bài

- Học nhóm đôi

- 2 nhóm tiếp nối nhau lên bảng làm.

- HS đọc lại kết quả theo lời giải đúng.

khung cửi

- Cả lớp chữa bài vào vở.

- HS đọc yêu cầu của đề bài.

- HS suy nghĩ làm bài vào vở.

- 2 HS lên bảng thi làm nhanh

- HS nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 36
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm