Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 11

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 11: Bài tập làm văn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS nắm được cách trình bày một đoạn văn: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào hai ô, kết thúc câu đặt dấu chấm.

2. Kĩ năng: Nghe-viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi; không mắc quá 5 lỗi trong bài. Làm đúng BT điền tiếng có vần eo/oeo (BT2). Làm đúng BT b.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  1. Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung bài tập 2, 3.
  2. Học sinh:Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

HOẠT ĐỘNG THẦY

HOẠT ĐỘNG TRÒ

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

- Kiểm tra bài cũ: Kiểm một số từ hs viết sai nhiều ở tiết trước.

- Giới thiệu bài: Viết tựa,

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu về đoạn viết.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn chuẩn bị:

Nội dung:Đọc đoạn văn.

Em hiểu gì về người bạn trong đoạn văn?

Nhận xét chính tả:

Tìm các tên riêng trong bài chính tả? Cách viết?

Cách trình bày đoạn văn?

Luyện viết từ khó:

Mời HS viết một số từ vào bảng con.

Đọc cho HS viết:

Nêu lại cách trình bày.

Đọc thong thả từng cụm từ .

Theo dõi, uốn nắn.

Chấm chữa bài:

Đọc từng câu cho HS nghe. Yêu cầu yêu cầu các HS khác đổi vở kiểm lại.

b. Hoạt động 2: Bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập chính tả theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài 2 – tr 48:

Gắn bảng phụ đã ghi sẵn bài tập 2. Mời HS nêu yêu cầu BT.

Mời làmbài.

Mời sửa trên bảng & làm vào vở bài tập Tiếng Việt.

Bài 3b – tr 48:

Ghi sẵn trong bảng phụ.Nhắc lại yêu cầu bài tập.

Cho HS làm bài.

Mời lên bảng điền.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn.

Nhắc cách trình bày, từ viết sai. Xem lại bài tập.

Viết bảng con.

Dò bài trong sách: tựa & đoạn văn tóm tắt truyện Người mẹ.

… vâng lời mẹ, biết nói đúng & làm đúng lời nói trong bài làm văn.

Cô-li-a: viết hoa chữ cái đầu, giữa các tiếng có dấu gạch nối.

Chữ đầu lùi vào cách lề kẻ 1 ô. Cuối câu ghi dấu chấm. Đầu câu phải viết hoa…

Viết lần lượt các từ: làm văn, Cô-li-a, giặt quần áo, ngạc nhiên.

Ngồi đúng tư thế, lắng nghe GV đọc, viết đúng, trình bày đẹp.

Dò trong sách – bắt lỗi – chữa lỗi.

GV. Một số em còn lại đổi vở kiểm chéo lại lần nữa.

Chọn những chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

(khoe, khoeo): khoeo chân.

(khỏe, khoẻo): người lẻo khoẻo.

(nghéo, ngoéo): ngoéo tay.

ngoéo tay

Đọc yêu cầu.

Làm theo nhóm đôi vào tập – lên bảng chữa.

Đánh giá bài viết
1 61
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm