Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 41

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 41: Người sáng tác Quốc Ca Việt Nam bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn viết.

- Giải thích nghĩa từ Quốc hội

- Yêu cầu HS quan sát ảnh nhạc sĩ Văn Cao trong SGK

- Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi viết.

- Yêu cầu HS đôỉ vở bắt lỗi chéo.

- Chấm 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

- Cho HS chữa lỗi vào cuối bài

- Nhận xét và nhắc nhở viết bài chính tả phải sạch, đẹp.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống ut hay uc

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Chia bảng lớp làm 3 phần cho 3 nhóm lên thi làm bài tiếp sức

- Cho HS nhận xét

Bài tập 3: Chọn phần b: Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau: trút – trúc;lụt - lục (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm):

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho HS học cá nhân

- Gọi HS đặt câu

- Nhận xét, chốt lại.

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 1 HS đọc

- Lắng nghe

- Quan sát ảnh

- Viết bảng con các từ dễ viết sai

- Viết vào vở.

- Bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi sai

- 1 HS nêu yêu cầu của bài

- 3 nhóm lên làm bài tiếp sức

- Nhận xét

- 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Học cá nhân

- Nhiều HS đặt câu

- Nhận xét

Đánh giá bài viết
2 72
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm