Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 25

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 25: Nhớ Việt Bắc bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức thơ lục bát.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT điền tiếng có vần au/âu (BT2). Làm đúng BT (3) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nghe và viết đúng bài vào vở.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc một lần đoạn thơ

- Mời 1HS đọc khổ thơ 1

Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ bằng hệ thống câu hỏi:

+ Khổ thơ trên cho thấy điều gì?

+ Bài chính tả có mấy câu thơ?

+ Đây là thể thơ gì?

+ Cách trình bày các câu thơ?

+ Những chữ nào trong bài chính tả viết hoa?

- Cho HS tìm từ dễ viết sai và HD HS viết bảng con các từ đó

Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Nhắc nhở HS cách trình bày

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo

- YC HS chữa lỗi

- Chấm 7 bài nhận xét bài viết của HS.

- HD HS chữa lỗi

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 ph)

* Mục tiêu: Giúp HS làm đúng bài tập trong SGK.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống au hay âu

- Mở bảng lớp cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm vào nháp

- Mời 2 nhóm thi tiếp sức

- Nhận xét, chốt lời giải đúng:

Bài tập 3: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống i hay

- Mời HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS suy nghĩ tự làm vào vở.

- Cho 2 HS thi làm nhanh

Kiến tha lâu cũng đầy tổ

- Nhận xét, chốt lại.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Việt Bắc

- HS lắng nghe.

- Một HS đọc

- Phát biểu

- Tìm và viết bảng con từ dễ viết sai

- Nghe - viết bài vào vở

- Đổi vở bắt lỗi

- Chữa lỗi vào vở

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài

- Cả lớp làm vào nháp

- 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức

- Nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Suy nghĩ làm bài vào vở.

- 2 HS lên bảng thi làm nhanh

tổ chim

Đánh giá bài viết
1 32
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm