Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 42

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 42: Đối đáp với Vua bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu 1 HS đọc lại

- Hướng dẫn HS nhận xét bằng hệ thống câu hỏi

+ Hai vế đối trong đoạn chính tả viết như thế nào?

+ Những từ nào trong bài viết hoa?

- Cho HS tìm những từ dễ viết sai va giúp HS phân biệt những từ đó.

- Cho HS viết bảng con những chữ dễ viết sai

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn HS ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo

Chấm chữa bài.

- Chấm 7 bài – nhận xét từng bài

- Hướng dẫn HS chữa lỗi

- Chấm 5 bài và nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Tìm các từ chứa tiếng có thanh hỏi, thanh ngã có nghĩa (như trong SGK)

- Cho HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS học nhóm đôi

- Gọi 1 số cặp hỏi - đáp.

Bài tập 3: Chọn phần b:Thi tìm những từ chỉ hoạt động chứa tiếng có thanh hỏi, ngã (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm):

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho học nhóm 4 làm vào bảng học nhóm

- Yêu cầu các nhóm gắn bảng nhóm lên bảng và nhận xét

- Nhận xét, chốt lại

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 1 HS đọc lại.

- Phát biểu

- HS tìm từ

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Tự chữa lỗi vào vở.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Học nhóm đôi

- Từng cặp hỏi – đáp

mõ – vẽ

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Học nhóm 4

- Đại diện nhóm gắn bài lên bảng

nhổ cỏ, ngủ, kể chuyện, trổ tài, đảo thóc, xẻo thịt, bảo ban, thổi, san sẻ, bẻ, …gõ, vẽ, nỗ lực, đẽo cày, cõng em

Đánh giá bài viết
1 394
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm