Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 58

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 58: Cóc kiện trời bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Đọc và viết đúng tên 5 nước láng giềng của Việt Nam ở Đông Nam Á trong Bài tập 2. Làm đúng Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu HS đọc lại bài viết.

- Hướng dẫn HS nhận xét. GV hỏi:

+ Bài viết có mấy câu?

+ Những từ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?

- Cho HS tìm và viết bảng con những chữ dễ viết sai.

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi uốn nắn.

- Cho HS đổi vở soát lỗi.

- Yêu cầu HS tự chữa lỗi bằng bút chì.

- GV chấm 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

- Nhắc nhở HS lưu ý 1 số từ dễ viết sai

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Đọc và viết đúng tên một số nước láng giềng ở Đông Nam Á

- Mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- Nhắc cho HS cách viết tên riêng nước ngoài.

- Đọc cho 1 học sinh viết trên bảng lớp, cả lớp làm vào vở.

- Nhận xét, chốt lại

- Nhắc HS chú ý khi viết tên riêng nước ngoài, cho học sinh đọc lại tên các nước.

Bài tập 3: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống o hay ô?

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho 2 đội lên bảng thi làm bài tiếp sức.

- Nhận xét, chốt lại

- Cho HS đọc lại các từ.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc lại bài viết.

- Phát biểu

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Soát lại bài.

- Tự chữa lỗi.

- Đọc yêu cầu đề bài

- Lắng nghe

- 1 HS viết trên bảng lớp, cả lớp làm vào vở.

Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po, Ma-la-xi-a, In-dô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Bru-nây, Đông Ti-mo

- Nhận xét.

- Vài em đọc lại.

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- 2 đội lên bảng thi làm bài: chín mọng, mơ mộng, hoạt động, ứ đọng.

- Cả lớp nhận xét

- Học sinh đọc lại các từ.

Đánh giá bài viết
1 612
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm