Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 35

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 35: Trên đường mòn Hồ Chí Minh bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b (chọn 3 trong 4 từ) hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc 1 lần đoạn viết chính tả

- Gọi 1 HS đọc lại.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ bằng hệ thống câu hỏi

- Cho HS tìm và viết các từ dễ viết sai vào bảng con: trơn, lấy, thung lũng, lúp xúp, đỏ bừng.

F Viết chímnh tả:

- Cho HS đọc và viết bài vào vở.

- Chấm chữa bài.

- Cho HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Hướng dẫn HS chữa lỗi chính tả

- Chấm 5 bài và nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống s hay x

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm vào vở

- Chia bảng lớp làm 3 phần; gọi 3 HS lên bảng thi làm nhanh

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

Gầy guộc – chải chuốt – nhem nhuốcnuột

Bài tập 3: Đặt câu với mỗi từ đã hoàn chỉnh ở Bài tập 2 (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm):

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm vào vở; mỗi HS đặt ít nhất 2 câu

- Gọi HS đặt câu

- Nhận xét, chốt lại.

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 1 HS đọc lại.

- Viết bảng con

- Viết bài vào vở.

- Từng cặp HS đổi vở bắt lỗi

- Chữa lỗi theo HD

- 1 HS nêu yêu cầu của bài

- Cả lớp làm vào vở

- 3 HS lên bảng thi làm nhanh.

- Nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

- Làm bài vào vở, mỗi HS đặt ít nhất 2 câu.

- Phát biểu

Đánh giá bài viết
1 39
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm