Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 52

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 52: Liên hợp quốc bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; viết đúng các chữ số; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Gọi 2 HS đọc lại bài viết.

- Hướng dẫn HS nhận xét bằng câu hỏi:

+ Liên hợp quốc thành lập nhằm mục đích gì?

+ Có bao nhiêu thành viên tham gia Liên hợp quốc?

+ Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc khi nào?

- Cho HS tìm từ khó và hướng dẫn HS viết từ khó vào bảng con

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài.

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- Chấm vài bài: 5 bài - nhận xét từng bài

- Hướng dẫn và yêu cầu HS tự chữa lỗi bằng bút chì.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Chọn chữ để điền vào chỗ trống

- Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho 2 đội thi làm bài tiếp sức.

- Nhận xét, chốt lại

Bài tập 3: Đặt câu (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm)

- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài, lưu ý cách đặt câu.

- Cho HS học nhóm đôi

- Gọi mỗi nhóm đặt 1 câu

- Nhận xét, chốt lại.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc lại bài viết.

- Phát biểu

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Đổi vở kiểm tra chéo

- Tự chữa lỗi.

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- 2 đội thi làm bài tiếp sức.

- Cả lớp chọn đội thắng cuộc

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài

- Học nhóm đôi

- Đại diện các nhóm trả lời

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 324
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm