Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 40

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 40: Nghe nhạc bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn viết.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung đoạn viết và cách viết bằng hệ thống câu hỏi:

+ Bài thơ kể chuyện gì?

+ Những chữ đầu dòng thơ viết như thế nào?

- Cho HS tìm từ khó, phân tích cấu tạo từ khó để HS nhớ.

- Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi viết.

- Yêu cầu HS đôỉ vở bắt lỗi chéo.

- Chấm 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

- Cho HS chữa lỗi vào cuối bài

- Nhận xét và nhắc nhở viết bài chính tả phải sạch, đẹp.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống ut hay uc (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm)

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Mời 2 HS lên bảng thi làm bài sau đó từng em đọc câu đã điền

- Nhận xét, chốt lại

Bài tập 3: Chọn phần b: Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động chứa tiếng có vần ut hoặc uc

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho HS học nhóm 4 làm vào bảng học nhóm

- Yêu cầu các nhóm gắn bài lên bảng và cho HS nhận xét

- Mời HS nhìn bảng đọc kết quả.

- Nhận xét, chốt lại

Rút, trút bỏ, tụt, thụt chân, phụt nước, sút bóng, mút kem, …

Múc, lục lọi, rúc, thúc, vục, giục, chúc mừng, đúc, xúc, …

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 1 HS đọc

- 2 HS phát biểu

- HS tìm từ khó và lắng nghe

- Viết bảng con các từ dễ viết sai

- Viết vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi sai

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Làm bài cá nhân.

- 2 HS lên bảng thi làm bài

ông bụt, bục gỗ: chim cút, hoa cúc

- Nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Học nhóm 4

- Đại diện nhóm gắn bài lên bảng

Đánh giá bài viết
1 370
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm