Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 54

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 54: Bác sĩ Y-ec-xanh bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu 1 –2 HS đọc lại bài viết.

- Hướng dẫn HS nhận xét. GV hỏi:

+ Vì sao bác sĩ Y-éc-xanh là người Pháp nhưng ở lại Nha Trang?

- Cho HS tìm từ dễ viết sai.

- Hướng dẫn HS viết bảng con những từ dễ viết sai

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn.

- Chấm chữa bài.

- Hướng dẫn HS sửa lỗi sai

- Chấm 7 bài

- Nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần a: Điền vào chỗ trống r, d, gi?

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Mời 2 đội thi làm bài tiếp sức

- Nhận xét, chốt lại

Bài tập 3: Viết lời giải câu đố em vừa tìm được ở bài tập 2 (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm)

- Mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Mời 2 HS lên bảng ghi kết quả.

- Nhận xét, chốt lại.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- 1-2 HS đọc lại bài viết.

- Vì ông coi trái đất là ngôi nhà chung.những đứa con trong nhà phải biết thương yêu nhau.

- Tìm từ viết sai

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Tự chữa lỗi.

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- 2 đội lên bảng thi làm bài.

Biển – lơ lửng – cõi tiên – thơ thẩn

- Cả lớp nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài

- Làm bài cá nhân.

- 2 HS lên bảng ghi kết quả.

giọt mưa

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 196
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm