Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 56

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 56: Ngôi nhà chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu 2 – 3 HS đọc lại bài viết.

- Hướng dẫn HS nhận xét. Hỏi:

+ Ngôi nhà chung của dân tộc là gì

+ Những việc chung mà tất cả các dân tộc là phải làm gì?

- Cho HS tìm từ khó

- Hướng dẫn viết bảng con những chữ dễ viết sai

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn.

- Chấm 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

- Yêu cầu HS tự chữa lỗi bằng bút chì.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Phần b: Điền vào chỗ trống v hay d

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho 2 đội thi tiếp sức

- Nhận xét, chốt lại

- Cho HS đọc lại

Bài 3: Đọc và chép lại câu văn (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm)

- Mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Mời vài HS đứng lên đọc câu văn.

- Nhận xét, chốt lại

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc lại bài viết.

- Phát biểu

- HS tìm

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Soát lại bài.

- Tự chữa lỗi.

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài

- Hai đội thi tiếp sức: về, dừng, dừng, vẫn, vừa, vỗ, về, vội vàng, dậy, vụt

- Nhận xét

- HS đọc

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

- Làm bài cá nhân.

- 3 HS đứng lên đọc.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 262
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm