Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 38

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 38: Ê-đi-xơn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị viết bài.

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn viết.

- Hướng dẫn HS ôn nội dung đoạn viết và cách viết bằng hệ thống câu hỏi:

+ Nội dung đoạn văn trên nói lên điều gì?

+ Những chữ nào trong bài được viết hoa?

+ Tên riêng Ê-đi-xơn viết thế nào?

- Cho HS tìm từ khó

- Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi viết.

Chấm, chữa bài:

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo.

- Chấm từ 5 - 7 bài và nhận xét bài viết của HS

- Cho HS chữa lỗi vào cuối bài

- Nhận xét và nhắc nhở viết bài chính tả phải sạch, đẹp

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền dấu hỏi hay ngã?

- Cho HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm đôi

- Mời 2 nhóm lên bảng thi làm bài tiếp sức. Sau đó từng em đọc kết quả, giải câu đố.

- Nhận xét, chốt lại

+ Chẳng, đổi, dẻo, đĩa

+ Là cánh đồng

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 1 HS đọc

- 1 HS phát biểu

- Một số HS phát biểu

- Viết bảng con các từ dễ viết sai

- Viết vào vở.

- Bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi sai

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Học nhóm đôi

- 2 nhóm HS lên bảng thi làm bài tiếp sức.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 330
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm