Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 30

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 30: Vầng trăng quê em bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT (2) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

* MT: Giáo dục học sinh yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường (trực tiếp).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe - viết (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu 1 HS đọc lại đoạn viết.

- Hướng dẫn HS nhận xét và hỏi:

+ Vầng trăng nhô lên được tả như thế nào?

+ Bài chính tả gồm mấy đoạn? Chữ đầu mỗi đoạn được viết như thế nào?

- Cho HS tìm và viết bảng con những chữ dễ viết sai

Viết chính tả

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

+ Đọc qua một lần cho HS nghe

+ Đọc từng cụm, câu

+ Đọc 1 lần cho HS dò lỗi

- Theo dõi, uốn nắn.

- Cho HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Chấm 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

- HD HS chữa lỗi

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS biết điền vào chỗ trống tiếng có âm d/gi/r

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chon phần b: Điền vào chỗ trống ắt hay ăc.

- Cho HS nêu yêu cầu của bài.

- Chia lớp thành 2 nhóm thi làm bài tiếp sức, phải đúng và nhanh.

- Nhận xét

b) mắc, bắc, gặt; mặc, ngắt

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

* MT: Giáo dục học sinh yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường.

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Vầng trăng quê em

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc lại bài viết.

- Học cá nhân

- Phát biểu

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi theo HD

- Một HS đọc yêu cầu của bài.

- Các nhóm làm bài theo hình thức tiếp sức.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 37
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm