Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 15

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 15: Tiếng ru bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ lục bát.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT (2) a/b hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nhớ và viết đúng bài vào vở.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc mẫu 2 khổ thơ viết.

- Mời 2 HS đọc thuộc lòng lại 2 khổ thơ sẽ viết.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung bài thơ và cách viết

+ Dòng thơ nào có dấu chấm phẩy

+ Dòng thơ nào có dấu gạch nối?

+ Dòng thơ nào có dấu chấm hỏi?

+ Dòng thơ nào có dấu chấm than?

- Hướng dẫn HS viết bảng con những từ dễ viết sai.

Cho HS viết bài vào vở.

- Quan sát HS viết, theo dõi, uốn nắn, nhắc HS soát lại bài

Chấm chữa bài

- Yêu cầu HS bắt lỗi chéo

- Chấm 5- 7 bài, nhận xét bài viết của HS.

- HD HS sửa lỗi sai

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 ph)

* Mục tiêu: Giúp HS làm đúng bài tập trong SGK

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Tìm các từ chứa tiếng có vần uôn hoặc uông

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm vào vở.

- Mời 2 HS lên bảng làm.

Kết quả:

a) Rán – dễ - giao thừa.

b) Cuồn cuộn – chuồng – luống.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Về xem và tập viết lại từ khó.

- Những HS viết chưa đạt về nhà viết lại.

- Nhận xét tiết học.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc lại.

- Học cá nhân

- Phát biểu

- Viết bảng con

- Cả lớp nhớ - viết vào vở

- Soát lại bài.

- Đổi vở kiểm tra chéo

- Sửa lỗi theo HD

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm

- Cả lớp làm vào vở

- 2 HS lên bảng làm.

rán khó - dễ

giao thừa

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 57
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm