Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 32

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 32: Hai Bà Trưng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ýthức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Gọi 1HS đọc lại bài viết.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung đoạn viết và cách viết bằng hệ thống câu hỏi

+ Tìm các tên riêng trong bài chính tả?

+ Các tên riêng đó viết như thế nào?

- Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai: lần lượt, sụp đổ, khởi nghĩa, lịch sử.

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi viết.

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo.

- Chấm 5- 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

- HD HS chữa lỗi

- Nhận xét và nhắc nhở HS lưu ý 1 số từ dễ viết sai

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS biết điền vào chỗ trống tiếng iêt/ iêc hoặc chữ l/n

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống iêt hay iêc

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho HS làm bài cá nhân

- Gọi HS lên bảng điền

- Nhận xét, chốt lại:+ đi biền biệt

+ thấy tiêng tiếc

+ xanh biêng biếc

Bài tập 3: Chọn phần a: Thi tìm nhanh các từ chứa tiếng có vần iêt hay iêc (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm)

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Chia lớp thành 3 nhóm cho các nhóm thi làm bài tiếp sức, phải đúng và nhanh.

- Cho các nhóm thi làm bài

- Nhận xét cách làm bài của HS.

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe

- 1 HS đọc lại bài viết.

- TLCH của GV

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Từng cặp HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi theo HD

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Làm bài vào vở

- 3 HS lên bảng làm

- Nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Hình thành nhóm

- Các nhóm làm bài tiếp sức.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 59
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm