Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 48

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 48: Cuộc chạy đua trong rừng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- Đọc mẫu bài thơ viết chính tả.

- Gọi 2 HS đọc lại

- Hỏi: nội dung đoạn viết nói lên điều gì?

- Cho HS tìm từ khó và cho viết bảng con các từ khó

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài.

- Cho HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Chấm 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

- Hướng dẫn HS chữa lỗi bằng bút chì.

- Nhận xét bài viết của HS

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Phần b: Đặt trên những chỗ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Giải thích cho HS từ “thiếu niên” và từ “thanh niên”.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Gọi 2 HS lên bảng thi sửa bài

- Nhận xét, chốt lại

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 2 HS đọc lại

- Phát biểu

- Viết từ khó vào bảng con

- Nghe và viết bài vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi sai

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Làm bài cá nhân.

- 2 HS lên bảng thi làm bài

tuổi, nở, đỏ, thẳng, vẻ, của, dũng, sĩ

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 502
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm