Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 24

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 24: Người liên lạc nhỏ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT điền tiếng có vần ay/ây (BT2). Làm đúng BT (3) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe-viết (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nghe-viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu 1HS đọc lại bài viết.

- Hướng dẫn HS nhận xét về cách viết bằng hệ thống câu hỏi:

+ ND đoạn viết nói lên điều gì?

+ Trong đoạn viết có những tên riêng nào viết hoa?

+ Câu nào trong đoạn văn là lời của nhân vật?

+ Lời đó của ai? Đựơc viết thế nào?

- Cho HS tìm, phân tích và viết từ khó vào bảng con từ khó dễ viết sai: lững thững, mỉm cười, đeo túi, đằng sau, bợt,…

Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn cách ngồi và cầm bút của HS

- YC HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Yêu cầu HS tự chữa lỗi bằng bút chì.

- Chấm 5 bài và nhận xét bài viết của HS.

- HD HS chữa lỗi

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS tìm được các tiếng có vần ay/ây, i/iê.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống: ay hay ây

- Treo bảng phụ và cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- YC HS học nhóm đôi

- Cho HS thi làm bài tiếp sức

- Mời đại diện từng tổ lên đọc kết quả

- Nhận xét, chốt lại:Cây sậy, đòn bẩy, số bảy, ngủ dậy, dạy học

- Cho HS QS cây sậy; giải thích cây đòn bẩy

Bài tập 3: Phần b: Điền vào chỗ trống i hay

- Mời 1HS đọc yêu cầu đề bài.

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.

- Treo bảng phụ cho 2 đội thi tiếp sức

- Nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Cho HS nêu ND của đoạn văn vừa điền.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Tượng Kim Đồng

- Lắng nghe.

- 1HS đọc lại bài viết.

- Phát biểu

- Tìm từ khó và viết bảng con

- Viết vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Chưã lỗi theo HD

- 1HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Học nhóm đôi

- 2 nhóm thi tiếp sức.

- Nhận xét.

- 1HS đọc yêu cầu đề bài.

- Làm việc cá nhân.

- 2 đội thi làm bài tiếp sức

- Cả lớp nhận xét.

- Phát biểu

Đánh giá bài viết
1 48
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm