Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 37

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 37: Bàn tay cô giáo bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ4 chữ.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chín:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc 1 lần bài thơ “Bàn tay cô giáo

- Mời 1 HS đọc thuộc lòng lại bài thơ.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.

+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ?

+ Chữ đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào?

+ Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở?

- Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai

- Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ

F Nhớ viết chính tả:

- Yêu cầu HS nhớ viết vào vở

- Theo dõi, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi viết.

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo.

- Chấm từ 5 bài nhận xét bài viết của HS.

- Cho HS chữa lỗi vào cuối bài

- Nhận xét và nhắc nhở viết bài chính tả phải sạch, đẹp.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS học nhóm đôi

- Yêu cầu HS cả lớp làm vào vở

- Mở bảng phụ gọi 1 HS lên bảng thi làm nhanh

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

đâu – cũngnhững sư – thuật – sư – sản xuất - hội - bác chữa bệnh

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 1 HS đọc

- Phát biểu

- Viết bảng con các từ dễ viết sai vào bảng con.

- 1 HS đọc thuộc lòng bài thơ

- Nhớ và viết vào vở

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi sai

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- Học nhóm đôi

- Cả lớp làm vào vở

- 1 HS lên bảng thi làm nhanh

Đánh giá bài viết
1 46
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm