Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 51

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 51: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- Đọc 1 lần đoạn viết

- Mời 2 HS đọc lại bài

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.

+ Vì sao mỗi người dân phải luyện tập thể dục?

+ Những từ nào trong đoạn viết cần viết hoa?

- Cho HS tìm từ khó.

- Hướng dẫn các em viết bảng con những từ khó.

- Cho HS ghi đầu bài, nhắc nhở cách trình bày.

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài.

- Cho HS đổi vở bắt lỗi.

- Chấm 7 bài

- Yêu cầu HS tự chữa lỗi bằng bút chì.

- Nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống in hay inh

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm bài cá nhân vào vở

- Dán 3 băng giấy mời 3 HS thi điền nhanh

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- Hai HS đọc lại.

- 2 HS trả lời.

- HS tìm từ khó

- Viết vào bảng con

- Nghe và viết bài vào vở.

- HS dò lỗi.

- Tự chữa bài.

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- Cả lớp làm vào vở

- 3 HS lên bảng thi làm nhanh.

mình, kinh, tin, sinh

- HS nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 373
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm