Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 10

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 10: Mùa thu của em bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS nắm được cách trình bày một đoạn thơ: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào hai ô, kết thúc câu đặt dấu chấm.

2. Kĩ năng: Chép và trình bày đúng bài CT. Không mắc quá 5 lỗi trong bài. Làm đúng BT điền tiếng có vần oam ( BT2). Làm đúng BT 3b.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng lớp chép sẵn bài thơ "Mùa thu của em". Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. Các hoạt động dạy - học:

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

- Kiểm tra bài cũ: Kiểm một số từ hs viết sai nhiều ở tiết trước.

- Giới thiệu bài: Viết tựa,

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu về đoạn viết.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn chuẩn bị:

Nội dung:Đọc bài thơ.

Vào mùa thu có gì đẹp?

Nhận xét chính tả:

Mỗi dòng thơ có mấy chữ?

Tên bài viết ở viết ở vị trí nào?

Những chữ nào được viết hoa?

Nên viết bắt đầu từ ô nào trong vở?

Luyện viết từ khó:

Mời HS viết một số từ vào bảng con.

Đọc cho HS viết:

Nêu lại cách trình bày.

Mời HS nhìn sách chép bài.

Theo dõi, uốn nắn.

Chấm chữa bài:

Đọc từng câu cho HS nghe. Yêu cầu chữa lỗi ra lề.

Chấm điểm & nhận xét; yêu cầu các HS khác đổi vở kiểm lại.

b. Hoạt động 2: Bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập chính tả theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài 2 – tr 45:

Gắn bảng phụ đã ghi sẵn bài tập 2b. Mời HS nêu yêu cầu BT.

Mời làm bài.

Mời sửa trên bảng & làm vào vở bài tập Tiếng Việt.

Bài 3b – tr 45:

Ghi sẵn trong bảng phụ.

Nhắc lại yêu cầu bài tập.

Cho HS làm bài.

Mời lên bảng điền.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn.

Nhắc cách trình bày & phải chú ý viết đúng chính tả. Xem lại các bài tập.

Viết bảng con.

Dò bài trong sách: tựa & bài thơ Mùa thu của em.

… hoa cúc nở như nghìn con mắt mở nhìn trời êm.

… 4 chữ.

…cách lề đỏ 6 ô.

… các chữ đầu dòng & từ Chị Hằng.

… cách lề kẻ 1 ô.

viết bảng con các từ khó.

Ngồi đúng tư thế, trình bày đẹp tựa & 4 khổ thơ.

Dò trong sách – bắt lỗi – chữa lỗi.

Nộp một số vở theo yêu cầu của GV. Một số em còn lại đổi vở kiểm chéo lại lần nữa.

Đọc yêu cầu.

Làm bài – lên bảng chữa – tự làm lại vào vở bài tập.

Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống

Đọc yêu cầu.

Làm vào Vở Bài Tập – lên bảng chữa.

Tìm các từ chứa tiếng có vần en / eng

HS thực hiện

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm