Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 23

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 23: Vàm Cỏ Đông bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 7 chữ.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT điền tiếng có vần it/uyt (BT2). Làm đúng BT (3) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

* MT: Giáo dục học sinh yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường (trực tiếp).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nghe và viết đúng bài vào vở.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc hai khổ đầu.

- Mời 1 HS đọc lại

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày các câu ca dao bằng hệ thống câu hỏi:

+ Nội dung bài viết nói lên điều gì?

+ Những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?

+ Nên bắt đầu viết các dòng thơ từ đâu?

- Cho HS tìm từ khó và hướng dẫn HS viết bảng con từ khó: Vàm Cỏ Đông, có biết, mãi gọi, tha thiết, phe phẩy.

- Đọc cho viết bài vào vở.

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Chấm 5-7 và bài nhận xét bài viết của HS.

- Hướng dẫn HS chữa lỗi

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 ph)

* Mục tiêu: Giúp HS làm đúng bài tập trong SGK

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống it hay uyt

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho HS học nhóm đôi

- Mời 2 HS lên bảng thi làm nhanh

- Yêu cầu HS nào làm sai chữa bài vào vở

- Chốt lời giải đúng:

Huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau.

Bài tập 3: Chọn phần b: Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng sau:

- Mời HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS học nhóm đôi

- Chia bảng lớp làm 2 phần cho 2 đội chơi trò tiếp sức.

- Nhận xét, đánh giá sự làm bài của HS.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

* MT: Giáo dục học sinh yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường.

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Sông Vàm Cỏ Đông

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc

- Học cá nhân

- Lắng nghe

- Viết bảng con

- Viết bài vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi chính tả

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

- Học nhóm đôi

- 2 HS lên bảng thi làm

- Chữa bài vào vở

- 1HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Học nhóm đôi

- 2 đội thi tiếp sức

Đánh giá bài viết
1 56
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm