Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 13

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 13: Bận bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ 4 chữ.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT điền tiếng có vần en/oen (BT2). Làm đúng BT (3) a/b (chọn 4 trong 6 tiếng) hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: hướng dẫn học sinh nghe - viết (15 phút)

* Mục tiêu: Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ 4 bốn chữ.

* Cách tiến hành:

- Giáo viên đọc đoạn văn

- Gọi học sinh đọc lại đoạn văn.

- Giáo viên hỏi:

+ Đoạn này chép từ bài nào?

+ Tên bài viết ở vị trí nào?

+ Đoạn văn có mấy câu?

- Giáo viên gọi học sinh đọc từng câu.

+ Cuối mỗi câu có dấu gì?

+ Chữ đầu câu viết như thế nào?

- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết một vài tiếng khó, dễ viết sai: nhìn, rộn vui, góp.

- GV cho HS nhắc lại cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở.

- Cho HS chép bài chính tả vào vở.

- Giáo viên theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở tư thế ngồi của học sinh.

- Cho HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau.

- GV thu vở, chấm một số bài, nhận xét

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả (12 phút)

* Mục tiêu: Làm đúng các bài tập điền tiếng có vần oe/oen, làm đúng bài tập 3a/b

* Cách tiến hành:

Bài tập 2:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- Cho HS làm bài vào vở

- GV tổ chức cho HS thi làm bài tập nhanh, đúng.

Nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.

- Giáo viên cho cả lớp nhận xét.

- Gọi học sinh đọc bài làm của mình

Bài tập 3:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- Cho HS thảo luận nhóm 4 (dùng kĩ thuật khăn trải bàn)

- GV tổ chức cho HS thi nêu nhanh từ tìm được

- Ghi bảng những từ HS nêu

- Nhận xét

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- HS nghe GV đọc

- 2 – 3 HS đọc. Cả lớp đọc thầm.

- Học sinh trả lời, lớp nhận xét

- Học sinh đọc

- Học sinh trả lời

- Học sinh viết vào bảng con

- Cá nhân

- HS chép bài chính tả vào vở

- Học sinh sửa bài

- HS đọc

- HS làm bài

- HS thi tiếp sức

- Lớp nhận xét.

- Đọc

- HS đọc

- HS thảo luận

- HS nêu

- HS đọc lại các từ

Đánh giá bài viết
1 72
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm