Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 55

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 55: Bài hát trồng cây bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng quy định bài chính tả.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- Đọc 1 lần 4 khổ đầu.

- Mời 2 HS đọc lại bài.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.

+ Những từ nào trong đoạn viết cần viết hoa?

- Cho HS tìm từ dễ viết sai.

- Hướng dẫn HS viết bảng con những từ dễ viết sai

- Nhắc nhở cách trình bày.

F Viết chính tả:

- Yêu cầu HS gấp SGK và viết bài.

- Chấm 7 bài - Nhận xét bài viết của HS.

- Hướng dẫn HS sửa lỗi

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống rủ hay rũ?

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm bài cá nhân vào vở

- Dán 3 băng giấy mời 3 HS thi điền nhanh

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

Bài tập 3: Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được ở Bài tập 1 (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm):

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm bài cá nhân vào vở

- Yêu cầu HS đứng lên đọc câu văn mình vừa đặt được.

- Cho HS nhận xét

- Nhận xét, chốt lại.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc lại.

- 1 HS trả lời.

- HS phát biểu

- Viết bảng con

- Nhớ và viết bài vào vở.

- Tự chữa bài.

- 1 HS nêu

- Cả lớp làm vào vở

- 3 HS lên bảng thi làm nhanh.

- Nhận xét.

- 1 HS nêu

- Cả lớp làm vào vở

- 3 HS đứng lên đọc các câu mình vừa đặt.

- Nhận xét

Đánh giá bài viết
1 193
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm