Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 44

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 44: Hội vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- GV đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu 1 HS đọc lại

- Hướng dẫn HS nhận xét bằng hệ thống câu hỏi

+ Đoạn viết gồm có mấy câu?

+ Những từ nào trong bài viết hoa?

- Cho HS viết bảng con những chữ dễ viết sai

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn HS ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo

- GV chấm chữa bài.

- GV yêu cầu HS tự chữ lỗi bằng bút chì.

- Chấm 5 bài nhận xét bài viết của HS.

- Yêu cầu HS chữa lỗi sai

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Tìm các từ chứa tiếng có vần ut hoặc uc có nghĩa (như sách giáo khoa)

- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- GV mời 4 HS lên bảng thi làm bài. Sau đó từng em đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt lại

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 1 HS đọc lại.

- Phát biểu

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Tự chữ lỗi vào vở.

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- HS làm bài cá nhân.

- HS lên bảng thi làm bài

HS nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 123
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm