Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 53

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 53: Một mái nhà chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ4 chữ.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc 1 lần 3 khổ đầu.

- Gọi 2 HS đọc lại bài.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.

+ Những chữ đầu dòng thơ viết như thế nào?

+ Khi viết hết 1 khổ thơ phải viết cách nhau mấy dòng?

+ Cuối mỗi khổ thơ có dấu gì?

- Cho HS tìm từ khó và hướng dẫn HS viết từ khó vào bảng con

F Viết chính tả:

- Cho HS nhớ viết

- Theo dõi, uốn nắn.

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- Chấm 5 bài và nhận xét từng bài

- Hướng dẫn và yêu cầu HS tự chữa lỗi bằng bút chì.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần a: điền vào chỗ trống êt hay êch?

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho 2 đội thi tiếp sức

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

- Gọi HS đọc lại câu thơ đã hoàn chỉnh

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc lại.

- 2 HS trả lời.

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Đổi vở kiểm tra chéo

- Tự chữa lỗi.

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- 2 đội thi tiếp sức

Tết – tết – bạc phếch.

- Nhận xét.

- Đọc lại các câu đã hoàn chỉnh.

Đánh giá bài viết
1 193
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm