Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 26

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 26: Hũ bạc của người cha bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT điền tiếng có vần ui/uôi (BT2). Làm đúng BT (3) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe -viết (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nghe - viết đúng chính xác bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu 1 HS đọc lại đoạn viết.

- Hướng dẫn HS nhận xét. GV hỏi:

+ Lời nói của cha đựơc viết như thế nào?

+ Từ nào trong đoạn văn phải viết hoa? Vì sao?

- Cho HS tìm từ dễ viết sai và cho viết bảng con

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

Chấm chữa bài.

- Cho HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Chấm 5 bài và nhận xét bài viết của HS.

- HD HS chữa lỗi

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS biết điền vào chỗ trống tiếng có vần khó ui/uôi hoặc các từ chứa tiếng có vần âc/ât.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ui hay uôi

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài

- Cho các nhóm thi làm bài tiếp sức

- Kết quả: mũi dao, con muỗi, hạt muối, múi bưởi, nuôi nấng, núi lửa, tuổi trẻ, tủi thân.

Bài tập 3: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống ưi hay ươi

- Mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.

- Treo bảng phụ gọi 2 HS thi đua làm nhanh

- Kết quả: mật, nhất, gấc.

- Nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Hũ bạc của người cha

- Lắng nghe.

-1HS đọc lại bài viết.

- Học cá nhân

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Từng cặp HS bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi.

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- 2 nhóm làm bài theo hình thức tiếp sức.

-1HS đọc yêu cầu đề bài.

- Làm việc cá nhân.

- 2 HS lên bảng thi làm nhanh

mật gấc

Đánh giá bài viết
1 42
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm