Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 61

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 61: Dòng suối thức bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; Trình bày đúng hình thức bài thơlục bát.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc 1 lần bài viết.

- Mời 2 HS đọc lại bài.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.

+ Tác giả tả giấc ngủ của muôn vật trong đêm như thế nào?

+ Trong đêm dòng suối thức để làm gì?

- Yêu cầu HS tìm và viết bảng con những từ dễ viết sai

F Viết bài chính tả:

- Yêu cầu HS nghe viết bài vào vở

- Cho HS ghi đầu bài, nhắc nhở cách trình bày bài thơ lục bát.

- Chấm 7 bài.

- Hướng dẫn HS chữa lỗi

- Nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần a: Tìm các từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho HS học nhóm đôi

- Gọi 1 số cặp HS hỏi đáp

- Nhận xét

Bài tập 3: Chọn phần b: Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm):

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Dán 2 băng giấy mời 2 đội thi làm bài tiếp sức

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Cho HS đọc lại các dòng thơ đã hoàn chỉnh.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- Hai HS đọc lại.

- 2 HS trả lời.

- Tìm và viết bảng con

- Nghe viết bài vào vở.

- Chữa lỗi theo hướng dẫn

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài

- Học nhóm đôi.

- Từng cặp hỏi đáp

- Nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài

- 2 đội thi làm bài tiếp sức

- Nhận xét.

- Đọc lại các câu đã hoàn chỉnh.

Đánh giá bài viết
1 418
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm