Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 34

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 34: Ở lại với chiến khu bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Gọi HS đọc lại đoạn viết

- Hướng dẫn HS tìm hiểu ND đoạn viết và cách viết bằng hệ thống câu hỏi:

+ Lời hát trong đoạn văn nói lên điều gì?

+ Lời hát trong đoạn văn viết như thế nào?

- Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai: bay lượn, rực rỡ, lạnh tối, chỉ huy, ấm hẳn lên

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi viết.

- Yêu cầu HS đôỉ vở bắt lỗi chéo.

- Chấm từ 5 bài và nhận xét bài viết của HS.

- Cho HS chữa lỗi vào cuối bài

- Nhận xét và nhắc nhở viết bài chính tả phải sạch, đẹp.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống uôt hay uôc

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho HS học nhóm đôi

- Cho 2 nhóm thi làm bài tiếp sức

- Nhận xét, chốt lại

- Cho HS nêu ý nghĩa các câu tục ngữ

- Nhấn mạnh ý nghĩa từng câu tục ngữ

+ Ăn không rau như đau không thuốc. (Rau rất quan trọng đối với sức khỏe con người)

+ Cơm tẻ là mẹ ruột. (Ăn cơm tẻ mới chắc bụng; có thể ăn mãi cơm tẻ, khó ăn mãi cơm nếp)

+ Cả gió thì tắt đuốc. (Ý nói thái độ gay gắt quá sẽ hỏng việc)

+ Thẳng như ruột ngựa (Tính tình thẳng thắng, có sao nói vậy, không giấu giếm, cả nể ai)

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 1 HS đọc

- Phát biểu

- Viết bảng con các từ dễ viết sai

- Viết vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi sai

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Học nhóm đôi

- 2 nhóm thi làm bài tiếp sức.

- Nhận xét.

- Phát biểu

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm