Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 17

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 17: Quê hương bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT điền tiếng có vần et/oet (BT2). Làm đúng BT (3) a/b hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe – viết (15 phút)

* Mục tiêu: Nghe viết đúng bài chính; trình bày đúng hình thức bài thơ.

* Cách tiến hành

- GV đọc mẫu 3 khổ thơ sẽ viết.

- Gọi 1 HS đọc lại.

+ Nêu những hình ảnh gắn bó với quê hương?

+ Những chữ nào trong bài viết hoa?

- Yêu cầu HS tìm từ khó (dùng kĩ thuật khăn trải bàn)

- Yêu cầu HS viết bảng con: Nghiêng che, diều biếc, êm đềm, trăng tỏ, rợp.

- GV nhắc HS tư thế ngồi viết.

- GV đọc bài cho HS viết vào vở

- GV đọc lại cho HS dò bài.

- HS đổi vở sửa lỗi

- GV thu một số vở chấm bàivà nhận xét.

b. Hoạt động 2: Thực hành (12 phút)

* Mục tiêu: Làm bài tập (2) điền tiếng có vần et/oet. Làm đúng bài tập (3) a/b

* Cách tiến hành

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống et hay oet

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Cho HS làm vào vở

- Gọi HS thi đua sửa bài

- GV nhận xét

Bài tập 3 a: Giải câu đố

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Phát phiếu học tập cho HS.

- Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập

- Gọi 1 HS lên sửa bài, GV thu một số phiếu chấm điểm.

- GV nhận xét

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhận xét tiết học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc

- HS trả lời. Lớp nhận xét

Học sinh thảo luận.

- HS viết bảng con

- HS viết vào vở

- HS dò bài

- HS sửa lỗi

- HS đọc

- HS làm vào vở

- HS thi đua sửa bài. - Lớp nhận xét

- HS nêu

- HS làm bài

- HS sửa bài

nạng nắng

- Lớp nhận xét

Đánh giá bài viết
1 93
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm