Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 59

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 59: Quà đồng nội bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị :

- Đọc 1 lần đoạn viết.

- Mời 2 HS đọc lại bài.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.

+ Đoạn viết có mấy câu?

+ Những từ nào trong đoạn phải viết hoa.

- Cho HS tìm và viết bảng con những từ dễ viết sai: lúa non, giọt sữa, phảng phất, hương vị.

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Cho HS đổi vở soát lỗi.

- Yêu cầu HS tự chữa lỗi bằng bút chì.

- Chấm 5 bài

- Nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống o hay ô

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Dán 2 băng giấy mời 2 đội thi tiếp sức

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

- Gọi HS đọc câu đố đã hoàn chỉnh và giải đố

- Yều cầu HS đọc lại câu

Bài tập 3: Chọn phần b: Tìm các từ chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm):

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho học nhóm đôi

- Gọi 1 số nhóm trình bày

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- Hai HS đọc lại.

- Phát biểu

- Viết bảng con

- Nghe - viết bài vào vở.

- Soát lại bài.

- Tự chữa bài.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm theo.

- 2 đội lên bảng thi làm bài tiếp sức

- Nhận xét.

- Đọc lại các câu đã hoàn chỉnh.

- 1 HS đọc yêu cầu bài

- Học nhóm đôi

- 3 nhóm trình bày

- Nhóm khác nhận xét bổ sung

Đánh giá bài viết
1 147
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm