Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans 

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình Family and Friends năm 2018 dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng unit do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài khác nhau được xây dựng dựa trên nội dung bài học tại Nhà trường giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại kiến thức đã học. Chúc các em ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập trắc nghiệm khác:

 • 1. Hate - ...........
  ghét
 • 2. Live - ...............
  Sống
 • 3. Love - .....................
  Yêu, yêu thích
 • 4. Finish - ........................
  Kết thúc
 • 5. Use - .................
  Sử dụng
 • 6. Ancient - .....................
  Cổ xưa
 • 7. Want - ..............
  Muốn
 • 8. Start - ..................
  bắt đầu
 • 9. Secret - .................
  Bí mật
 • 1. The Mayans __________ 2000 years ago.
 • 2. The Mayans __________ words.
 • 3. Did you finish your homework? - _________________.
 • 4. Hoa's family _________ Ha Long bay last summer.
 • 5. Lan _________ her homework yesterday.
 • 6. Minh _______ learning Math because he likes doing wiht numbers.
 • 7. His school _______ at 7 a.m
 • 8. He __________ his homework at 9 p.m yesterday.
 • 9. The Mayans ___________ in apartments. They lived in houses.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 720
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm