Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Lý thuyết Ngữ văn 7: Tìm hiểu chung về văn nghị luận được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ văn lớp 7. Mời các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới đây.

I. Kiến thức cơ bản bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Trong đời sống, ta thường gặp văn nghị luận dưới dạng ý kiến nêu ra trong cuộc họp các bài xã hội, bình luận

Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào, luận điểm cần rõ ràng, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục

Những tư tưởng quan điểm trong bài văn nghị luận phải hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống mới có ý nghĩa

II. Bài tập vận dụng bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Cho đoạn văn sau:

Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới.

Tết năm nay là sự chuyển tiếp giữa hai thế kỉ, và hơn thế nữa, là sự chuyển tiếp giữa hai thiên niên kỉ. Trong thời khắc như vậy, ai ai cũng nói tới việc chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, thiên niên mới.

Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

Cần chuẩn bị những cái cần thiết trong hành trang mang vào thế kỉ mới, trong khi chúng ta đã chứng kiến như huyền thoại của khoa học và công nghệ, sự giao thoa, hội nhập giữa các nền kinh tế chắc chắn sẽ sâu rộng hơn nhiều.

Trong một thế giới như vậy, nước ta lại phải cùng một lúc giải quyết ba nhiệm vụ: thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đồng thời lại phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức. Làm nên sự nghiệp ấy đương nhiên là những con người Việt Nam với những điểm mạnh và điểm yếu của nó.

- Đây có phải là bài văn nghị luận không? Vì sao?

- Để thuyết phục tác giả đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng nào?

- Bài văn sau đây có nhằm giải quyết vấn đề có trong thực tế hay không? Em có tán thành với ý kiến của bài viết không? Vì sao?

Gợi ý

- Đoạn văn trên là bài văn nghị luận, bởi vì đoạn văn nêu lên vấn đề có tính thời sự: hành trang cho người trẻ trong thời đại hội nhập

+ Văn bản đưa ra lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục.

Luận điểm: “Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới.”

- Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.

- Trong một thế giới như vậy, nước ta lại phải cùng một lúc giải quyết ba nhiệm vụ: thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đồng thời lại phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức

Dẫn chứng: Cần chuẩn bị những cái cần thiết trong hành trang mang vào thế kỉ mới, trong khi chúng ta đã chứng kiến như huyền thoại của khoa học và công nghệ, sự giao thoa, hội nhập giữa các nền kinh tế chắc chắn sẽ sâu rộng hơn nhiều.

- Trong thế kỉ mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

- Đoạn văn trên nhằm giải quyết vấn đề đang đặt ra bức thiết hiện nay, con người Việt Nam cần gì trong thời kì kinh tế mới, thời kì hội nhập

Em đồng ý với quan niệm, ý kiến trên vì quan điểm của tác giả Vũ Khoan giúp khắc phục những điểm yếu, phát huy điểm mạnh của người Việt Nam

Với nội dung bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào, luận điểm cần rõ ràng, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục....

Trên đây VnDoc đã giới thiệu nội dung bài lý thuyết Ngữ văn 7: Tìm hiểu chung về văn nghị luận cho các bạn tham khảo chuẩn bị cho bài học sắp tới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Lý thuyết môn Ngữ Văn 7, Soạn bài lớp 7, Văn mẫu lớp 7, Giải Vở bài tập Ngữ Văn 7, Soạn văn 7 siêu ngắn. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 306
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Ngữ Văn 7 Xem thêm