Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch Corona từ 27/04 - 02/05

Tổng hợp phiếu ôn tập môn tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch bệnh Corona lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 được VnDoc.com biên tập theo từng ngày, từng tuần giúp các em học sinh lớp 4 ôn luyện mỗi ngày hiệu quả trong đợt nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona hiệu quả.

Lưu ý: Mời quý thầy cô, phụ huynh nhấp chọn từng link để tham khảo, download tài liệu.

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 đợt 27/04 - 02/05

Ngày 01/05:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/05

Ngày 30/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/04

Ngày 29/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 29/04

Ngày 28/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/04

Ngày 27/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/04

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 đợt 20/04 - 25/04

Ngày 25/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/04

Ngày 24/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/04

Ngày 23/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/04

Ngày 22/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 22/04

Ngày 21/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 21/04

Ngày 20/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/04

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 đợt 13 - 18/04

- Ngày 18/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/04

- Ngày 17/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/04

- Ngày 16/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/04

- Ngày 15/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 15/04

- Ngày 14/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/04

- Ngày 13/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/04

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 đợt 06/04 - 11/04

- Ngày 11/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/04

- Ngày 10/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/04

- Ngày 09/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/04

- Ngày 08/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/04

- Ngày 07/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/04

- Ngày 06/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/04

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 đợt 30/03 - 04/04

- Ngày 04/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/04

- Ngày 03/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/04

- Ngày 02/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/04

- Ngày 01/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/04

- Ngày 31/03:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 31/03

- Ngày 30/03:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 đợt 23 - 28/03

- Ngày 28/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/03

- Ngày 27/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/03

- Ngày 26/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 26/03

- Ngày 25/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/03

- Ngày 24/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/03

- Ngày 23/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 đợt 16 - 21/03

- Ngày 21/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 21/03

- Ngày 20/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/03

- Ngày 19/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 19/03

- Ngày 18/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/03

- Ngày 17/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/03

- Ngày 16/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 đợt 09 - 14/03

- Ngày 14/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

- Ngày 13/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/03

- Ngày 12/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

- Ngày 11/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/03

- Ngày 10/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/03

- Ngày 09/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 đợt 02 - 08/03

Đề thi tiếng Anh 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 4 mới giữa kì 2 giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

- Bài tổng hợp:

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

- Ngày 08/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

- Ngày 07/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

- Ngày 06/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

- Ngày 05/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 05/03

Bài ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 4 đợt 24 - 29/02

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng làm bài cũng như nhắc lại kiến thức tiếng Anh đã học.

- Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch Corona Đợt 2

- Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona môn tiếng Anh lớp 4

- Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona

- Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 4

Phiếu bài tập ở nhà dành cho học sinh lớp 4 các môn khác

Bên cạnh đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập các môn học khác như: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, ...

- Tổng hợp phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 - Nghỉ dịch Corona (Tuần từ 9/3 - 14/3)

- Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 4 (Cập nhật Tháng 3)

- Đề cương ôn tập ở nhà lớp 4 môn Tiếng Việt - Nghỉ do dịch Corona

- Đề cương ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán - Nghỉ do dịch Corona

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Tổng hợp bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 9.814
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm