Đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử 7 trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Nai năm 2020 - 2021

Mời các bạn tham khảo Đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử 7 trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Nai năm 2020 - 2021 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đây là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em làm quen nhiều dạng đề kiểm tra giữa kì 1 Lịch sử 7 khác nhau.

Đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử 7 trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Nai năm 2020 - 2021 nằm trong Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn học, giúp các em có sự chuẩn bị cũng như làm quen được với nhiều dạng đề khác nhau, tự đó có thể tự tin bước vào các bài thi chính thức. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra Sử 7 giữa kì 1 năm 2020

UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN                              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI              NĂM HỌC: 2020-2021

ĐỀ CHÍNH THỨC                                        MÔN: LỊCH SỬ 7 Thời gian: 45 Phút

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu 1. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến ở châu Âu là

A. lãnh địa.

B. phường thủ công.

C. công xã.

D. thành thị.

Câu 2. Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?

A. Sự phá sản của chế độ phong kiến.

B. Các thành thị trung đại ngày càng phát triển.

C. Giai cấp tư sản có vốn và công nhân làm thuê.

D. Các cuộc phát kiến địa lý đã tìm ra những vùng đất mới.

Câu 3. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào chỗ (….) cho hợp lí.

Cuối thời Xuân Thu- Chiến Quốc, xã hội Trung Quốc xuất hiện 2 giai cấp đó là giai cấp…(1)…có nhiều ruộng đất và những người nông dân bị mất ruộng phải thuê ruộng đất để cày cấy đó là giai cấp…(2)…Họ phải nộp cho chủ đất 1 phần hoa lợi gọi là…(3)….Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành.

A. 1. quý tộc, 2. nông dân lĩnh canh, 3. thuế

B. 1. quan lại, 2. nông dân, 3. tô thuế

C. 1. phong kiến, 2. nông dân làm thuê, 3. Tô

D. 1. địa chủ, 2. tá điền, 3. địa tô

Câu 4. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào chỗ (….) cho hợp lí.

Vương triều Hồi giáo Đê-li do…………lập nên.

A. người Ấn Độ

B. người Thổ Nhĩ Kì

C. người Hy Lạp

D. người Mông Cổ

Câu 5. Thế nào là chế độ quân chủ ?

A. Nhà nước do quân đội làm chủ.

B. Nhà nước do địa chủ nắm quyền.

C. Nhà nước do địa chủ và lãnh chúa đứng đầu.

D. Nhà nước do vua đứng đầu.

Câu 6. Nguyên nhân nào làm cho chế độ phong kiến phương Đông suy yếu?

A. Bị các nước đế quốc phương Tây xâm chiếm đô hộ.

B. Do nền kinh tế nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.

C. Chủ nghĩa tư bản hình thành trong lòng xã hội phong kiến.

D. Do sự xuất hiện các thành thị trung đại.

Câu 7. Dựa vào nội dung bảng dưới đây, hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa thời gian ở cột I và tên các vương triều của Trung Quốc thời phong kiến ở cột II.

Cột I (Thời gian)

Cột II (Tên các vương triều)

1. 221 TCN -206 TCN

a. Nhà Đường

2. 618-907

b. Nhà Tần

3. 960-1279

c. Nhà Nguyên

4. 1271-1368

d. Nhà Tống

A.1c, 2 d, 3 a, 4 b.

B.1 d, 2 c, 3 b, 4 a .

C. 1 a, 2 b, 3 c, 4 d.

D.1 b, 2 a, 3 d, 4 c.

Câu 8. Em hãy hoàn thành các mốc lịch sử còn thiếu trong bảng niên biểu sau: bảng niên biểu các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào thời phong kiến

Đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử 7

A. a. Hùng mạnh, b. Bị Cam-pu-chia thôn tính.

B. a. Phát triển, b. Bị Xiêm chiếm.

C. a. Vương quốc Lang Xang bị diệt vong, b. Bị nước Chân Lạp chiếm.

D. a. Người Thái di cư đến, b. Nước Lang Xang bị diệt vong.

Câu 9. Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?

A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.

B. Đinh Tiên Hoàng mất, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.

C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi.

D. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn.

Câu 10. Bộ máy nhà nước dưới thời Ngô được tổ chức

A. hoàn chỉnh.

B. quy mô.

C. phức tạp.

D. đơn giản.

Câu 11. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là

A. Hình thư.

B. Quốc triều Hình luật.

C. Hoàng triều luật lệ.

D. Hồng Đức.

Câu 12. Các vua thời Lý thường về địa phương làm lễ “ cày tịch điền” nhằm mục đích gì?

A. Thăm hỏi nông dân.

B. Chia ruộng đất cho dân.

C. Khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

D. Đẩy mạnh khai khẩn đất hoang.

Câu 13. Em hãy hoàn thiện sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý ở địa phương sau đây:

Đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử 7

A. a. Lộ, b. Phủ.

B. a. Phủ, b. Huyện.

C. a. 10 lộ phủ, b. Châu.

D. a. 24 Lộ, Phủ, b. Huyện.

Câu 14. “ Ngụ binh ư nông” là chính sách gì của nhà Lý?

A. Chính sách cấm giết hại trâu bò.

B. Chính sách cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng.

C. Chính sách bảo vệ nông dân.

D. Chính sách khuyến khích nông nghiệp.

Câu 15. Quân nhà Lý đánh quân Tống trước để

A. nhà Tống thấy Đại Việt mạnh không dám xâm lược.

B. tập dợt cách đánh trận cho quân sĩ, giúp quân ta có thêm kinh nghiệm tác chiến.

C. làm chậm quá trình xâm lược của nhà Tống, Đại Việt có thêm thời gian chuẩn bị.

D. làm quân Tống hoang mang, Đại Việt nhân đó đánh chiếm nước Tống.

Câu 16. Sau khi rút quân về nước Lý Thường Kiệt đã làm gì để chuẩn bị đánh quân Tống?

A. Xây dựng phòng tuyến biên giới phía Bắc.

B. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt.

C. Xây dựng phòng tuyến ở cửa sông Bạch Đằng.

D. Xây dựng phòng tuyến ở kinh thành.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM )

Câu 1. ( 1 điểm) Kinh tế, xã hội trong lãnh địa phong kiến có gì khác thành thị trung đại?

Câu 2.(1,5 điểm) Em hãy nêu những thành tựu về văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến?

Câu 3. (1điểm) Tình hình chính trị cuối thời Ngô như thế nào?

Câu 4. (2,5 điểm) Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lịch sử lớp 7 năm 2020

UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2020-2021

MÔN: LỊCH SỬ 7 Thời gian: 45 Phút

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm):Mỗi ý đúng đạt 0,25 đ

câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

A

D

D

B

D

A

D

B

B

D

A

C

D

B

C

B

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

(1 đ)

Điểm khác nhau cơ bản:

Thành thị trung đại

Lãnh địa phong kiến

Kinh tế

Thủ công nghiệp, thương nghiệp.

Nông nghiệp

Xã hội

Cư dân chủ yếu là thợ thủ công, thương nhân

Lãnh chúa, nông nô

4 ý mỗi ý 0,25 đ tổng 1 điểm

2

(1,5 đ)

Thành tựu văn hóa Ấn Độ thời phong kiến:

- Chữ viết: chữ Phạn.

- Tôn giáo:

+ Đạo Bà La Môn có bộ kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất.

+ Đạo Hin-đu phổ biến ở Ấn Độ hiện nay.

- Văn học Hin-đu: Giáo lý, luật pháp, sử thi … ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

- Kiến trúc Hin-Đu và kiến trúc Phật giáo.

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

3

(1 đ)

- 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha chiếm quyền tự xưng là Bình Vương.

- Năm 950, Ngô Xương Văn giành lại ngôi vua, song uy tín đã giảm sút.

- Năm 965, đất nước có “loạn 12 sứ quân”.

- Năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước.

Tổng 1 đ

Gồm 4 ý mỗi ý 0,25 đ

4

(2,5 đ)

Nhà Lý củng cố quốc gia thống nhất bằng các biện pháp sau:

- Tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

- Ban hành bộ luật Hình thư.

- Xây dựng quân đội vững mạnh gồm 2 bộ phận: cấm quân và quân địa phương

- Thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”.

- Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc thiểu số.

5 ý mỗi ý 0,5 điểm.

Tổng 2,5 đ

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử 7 trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Nai năm 2020 - 2021. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác như: Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải bài tập Lịch sử 7, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 tại đây: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 682
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 7 Xem thêm