Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Tiên Sơn năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Tiên Sơn năm 2018

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Tiên Sơn năm học 2018 - 2019 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Sinh học lớp 9 cũng như luyện tập nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Phần I: Trắc nghiệm. (3 điểm).

Câu 1: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

a. Toàn quả vàng

b. Tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng

c. Toàn quả đỏ

d. Tỉ lệ 3 quả đỏ: 1 quả vàng

Câu 2: Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn.

b. Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c. 4 kiểu hình khác nhau.

d. Các biến dị tổ hợp.

Câu 3: Ý nghĩa cơ bản của nguyên phân là gì

a. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

b. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

c. Sự phân li đồng đều của các crômatit về 2 tế bào con.

d. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

Câu 4: Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau

a. Sự tạo thành hợp tử.

b. Sự kết hợp nhân của hai loại giao tử đơn bội.

c. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực & giao tử cái.

d. Sự kết hợp theo nguyên tắc: Một giao tử đực môt giao tử cái.

Câu 5: Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây quy định

a. Tỉ lệ (A + T) / (G + X) trong phân tử ADN.

b. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

c. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN.

Câu 6: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền

a. tARN

b.mARN

c.rARN

Phần II: Tự luận. (7 điểm).

Câu 7: (4 điểm) Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1)?

Câu 8: (2 điểm) Xác định đoạn mạch ADN của mạch phân tử ARN có trình tự các nuclêôtit như sau: - A - U - G - X - U - U - G - A - X - biết ARN được tổng hợp từ 1 đoạn của mạch 1 của ADN.

Câu 9: (1 điểm) Tại sao ở F2 khi lai một cặp tính trạng lại có tỉ lệ 3 trội: 1 lặn?

III. Đáp án và biểu điểm.

Phần I: Trắc nghiệm. Đúng mỗi ý 0.5 điểm.

1 - c

2 - b

3 - a

4 - d

5 - c

6 - a

Phần I: Tự luận.

Câu 7: Cơ chế hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1)

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Tiên Sơn năm học 2018 - 2019

Câu 8: Đúng mỗi mạch 1.0 điểm

Mạch ARN: - A - U - G - X - U - U - G - A - X -

Mạch 1 của phân tử ADN là: - T - T - X - G - T - T - X - T - G -

Mạch 2 của phân tử ADN là: - T - A - G - X - A - A - G - A - X -

Câu 9: Ở F2 khi lai một cặp tính trạng lại có tỉ lệ 3 trội: 1 lặn vì thể dị hợp biểu hiện kiểu hình trội giống thể đồng hợp tử.

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 9, Giải bài tập Toán lớp 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
5 2.005
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm