Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1

Đến với Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tư liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Mời thầy cô và các em tham khảo để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 11 CHANGING ROLES IN SOCIETY.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Natural disasters

Bài tập Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters Số 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters Số 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

COMMUNICATION

GIAO TIẾP (Tr. 64 SGK)

Bổ sung từ vựng

hands-on (adj) thực hành, thực tế

tailoring (v) biến đổi theo nhu cầu

individually-oriented (adj) có xu hướng cá nhân

responstive to (adj) phản ứng nhanh nhạy

1. a. Làm việc theo nhóm. Đọc phần giới thiệu cho diễn đàn "Chỉ là tưởng tượng". Thảo luận và ghi chú các dự đoán của chính em.

b. Đọc các dự doán đã được đăng lên và xem xem có giống dự đoán của em không.

Chỉ là tưởng tượng!

Đây là một diễn đàn được tạo bởi trường Nhật Minh ở Đà Nẵng. Các học sinh được yêu cầu chia sẻ suy nghĩ của họ về vai trò của trường học trong tương lai. Đây là một số bài đăng chúng tôi muốn chia sẻ với bạn.

Bài 22:

Trường học sẽ giống như một thành phố nhỏ. Các lớp học sẽ được diễn ra ở lớp học truyền thống và ở những nơi như nhà hàng bán thức ăn nhanh nơi học sinh sẽ học làm thế nào để kinh doanh hoặc tại một trạm y tế nơi họ sẽ học chăm sóc người khác. Tóm lại, việc học sẽ thực tế hơn.

Lan, lớp 6A

Bài 51:

Tự học sẽ được đánh giá cao. Học sinh sẽ thoải mái lựa chọn để đến trường trong số ngày nhất định cho các bài học nhất định. Việc điểm danh sẽ không còn nữa. Học sinh có thể ở nhà và theo dõi bài học trực tuyến hoặc học theo chủ đề từ các nguồn tin cậy. Việc học sẽ mang định hướng cá nhân hơn và nhờ đó hiệu quả hơn.

Hương, lớp 9B

Bài 76

Trường học sẽ không còn là người đánh giá, quyết định xem một học sinh có được phép vào đại học không nữa. Xã hội cũng sẽ là một phần của đánh giá này thông qua các hoạt động mà một học sinh đã thể hiện bên ngoài lớp.

Hùng, lớp 9D

Bài 101:

Trường học sẽ phản hồi nhiều hơn với các thay đổi trong xã hội bằng cách biến đối theo nhu cầu chương trình giảng dạy và các hoạt động của chúng. Và tiếp tục như vậy, họ sẽ góp phần to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế và bảo vệ sự an toàn xã hội.

Nguyên, lớp 8G

2. Làm việc theo nhóm. Nhìn vào các từ/ cụm từ được tô màu trong các bài đăng. Sau đó thảo luận và tìm nghĩa của chúng trong đoạn văn.

1. hands-on: real, practical (sự thật, thực tế)

2. individually-oriented: focussed on a particular person, customized (tập trung vào một người liên quan, đặc chế)

3. evaluator: a person who judges another person's performance (người phán xét thể hiện của người khác)

4. responsive to: reacting quickly and positively, showing interest in something (phản ứng nhanh và tích cực, thế hiện sự quan tâm đến điều gì đó)

5. tailoring: making the necessary changes to something to make it fit a person or situation (thực hiện các thay đổi cần thiết để làm điều gì đó phù hợp với 1 hoàn cảnh hoặc tình huống)

3. Phản hồi nào (1-4) thích hợp với các bài đảng trong mục 1b nhất?

Bài 22: 4 - Tôi có chung một tầm nhìn về việc chúng ta có thể học nhiều hơn từ cuộc sống thực

Bài 51: 3 - Sự phát triển này sẽ cho phép một học sinh thiết kế việc học của chính anh ấy/ cô ấy

Bài 76: 1 - Tôi đồng ý rằng thành tích học tập không chỉ là tiêu chí duy nhất đánh giá một con người

Bài 101: 2 - Các khảo sát sẽ được tiến hành đế tìm ra sự thay đổi nhu cầu của xã hội

4. EM NGHĨ GÌ?

Thảo luận trong nhóm. Hỗ trợ câu trả lời của em với các lý do và ví dụ đặc biệt.

Thay đổi nào trong vai trò của trường học ở diễn đàn "chỉ là tưởng tượng"...

1. Bạn thích thú nhất?

2. Bạn có thấy không thích khi nó xảy ra?

3. Bạn có chắc là nó sẽ đến sớm không?

4. Sẽ cần có sự tham gia của toàn xã hội không?

SKILLS 1

KỸ NĂNG 1 (Tr. 65 SGK)

Đọc

1. Thảo luận trong nhóm.

1. Thay đổi gì trong xã hội mà chúng ta sẽ nhìn thấy trong 10 năm tới?

2. Sẽ có những thay đối gì trong vai trò của đàn ông và phụ nữ trong xã hội?

3. Việc tăng cường tương tác của phụ nữ trong cuộc sống cộng đồng ảnh hưởng đến xã hội như thế nào?

2. a. Đọc đoạn văn và nối các từ/ cụm từ gạch dưới trong đoạn văn với định nghĩa của chúng.

Các quốc gia đang phát triển đã chứng thực các thay đổi to lớn trong xã hội của họ và điều đáng ngạc nhiên nhất, không còn nghi ngờ gì nữa đó là sự tăng cường tương tác chưa từng có của phụ nữ trong giáo dục và việc làm. Ngày càng nhiều phụ nữ ở các quốc gia này vào đại học, đạt được bằng giáo dục cao hơn và ra ngoài làm việc. Họ không còn hài lòng với việc ở nhà trong vai trò duy nhất là một người nội trợ nữa. Thay đổi đáng kể này sẽ tác động to lớn đến bức tranh kinh tế - xã hội của những quốc gia này.

Với việc ngày càng nhiều phụ nữ ra ngoài làm việc, gánh nặng tài chính của người đàn ông trụ cột trong gia đình sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, đi cùng với vấn đề này, họ sẽ không còn là nhân vật chi phối, là người duy nhất ra quyết định nữa và sẽ học để chia sẻ công việc nhà. Thay đổi này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho trẻ con. Chúng sẽ nhận nhiều tình cảm và sự chăm sóc từ cha chúng hơn. Chúng cũng sẽ học cách độc lập hơn bởi vì cả cha mẹ đều sẽ làm việc.

Yếu tố dịch vụ sẽ vì thế mà trở thành điều đầu tiên để đương đầu. Sẽ có yêu cầu cao hơn cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ, thức ăn tiện lợi, dịch vụ làm việc nhà và các hoạt động sau giờ học, dịch vụ gia sư. Với trình độ giáo dục cao hơn và phải trả nhiều tiền hơn, người ta sẽ mong đợi các dịch vụ chất lượng hơn và tiêu chuẩn sông cao hơn. Vì vậy, điều này sẽ giúp phát triển kinh tế quốc gia.

1 - d: Làm chứng - nhìn thấy điều gì đó xảy ra

2 - e: Không nghi ngờ - rõ ràng

3 - b: Hài lòng - thỏa mãn.

2 - f: Duy nhất - chỉ một, duy nhất

3 - a: Gánh nặng tài chính - áp lực đế kiếm đủ tiền

6 - c: Vì vậy - vì thế, vì vậy/ kết quả là

b. Đọc đoạn văn lần nữa và trả lời các câu hỏi.

1. Điều gì sẽ được nhìn thấy như là một thay đổi đáng kinh ngạc ở các nước đang phát triển?

The ever increasing involment of women in education and employment.

Sự tăng cường tương tác chưa từng có của phụ nữ trong giáo dục và việc làm.

2. Điều gì sẽ bị tác động bởi thay đổi này?

The socio-economic picture of these countries.

Bức tranh kinh tế xã hội của các quốc gia này.

3. Vai trò của người đàn ông trong gia đình sẽ thay đối như thế nào?

Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn to share decision-making and housework.

Đánh giá bài viết
1 778
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm