Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống do VnDoc sưu tầm và biên soạn, giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học, làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau nhằm nâng cao thành tích học tập môn Sinh lớp 6.

 • 1
  Vật nào dưới đây là vật sống?
 • 2
  Vật sống khác vật không sống ở đặc điểm nào dưới đây?
 • 3
  Vật nào dưới đây có khả năng lớn lên?
 • 4
  Sự tồn tại của vật nào dưới đây không cần đến sự có mặt của không khí?
 • 5
  Hiện tượng nào dưới đây phản ánh sự sống?
 • 6
  Để sinh trưởng và phát triển bình thường, cây xanh cần đến điều kiện nào sau đây?
 • 7
  Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở mọi vật sống?
  1. Sinh sản
  2. Di chuyển
  3. Lớn lên
  4. Lấy các chất cần thiết
  5. Loại bỏ các chất thải
 • 8
  Nếu đặt vật vào môi trường đất ẩm, dinh dưỡng dồi dào và nhiệt độ phù hợp thì vật nào dưới đây có thể lớn lên?
 • 9
  Điều kiện tồn tại của vật nào dưới đây có nhiều sai khác so với những vật còn lại?
 • 10
  Vật sống có thể trở thành vật không sống nếu sinh trưởng trong điều kiện nào dưới đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 611
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 6 Xem thêm