Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe

Bài tập ôn tập học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe có đáp án với đa dạng các bài thường gặp trong đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối năm rất hữu ích cho thầy cô và các em làm tư liệu dạy và học, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: 3 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2022 - 2023

PART 1. LISTENING

Click để nghe

Question 1: Listen and number:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

Question 2: Listen and write T (true) or F (false) in the box as examples:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

Question 3: Listen and draw the lines:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh 4

Question 4: Listen and circle:

1. Tom’s mother is kind and (1)................

a. lovely b. friendly

2. Linder’s mother is young and (2)...............

a. pretty b. tidy

3. I get up at (3) ...................

a. six fifteen b. six fifty

4. I like (4) ...............

a. fish b. beef

Question 5: Listen and complete. There is one example.

Tom: What’s your favourite (0) food?

Peter: (1)........................................ How about you?

Tom: (2) ..................................... What’s your favourite drink?

Peter: (3).................................... juice.

Tom: I don’t like orange juice. I love (4)........................................

Question 6: Read the passage and circle.

This is my father. His name is Quan. He is forty- five years old. He is handsome. He is a doctor in a hospital. He loves his work. He is kind and cheerful. He is a good doctor and a lovely father.

1. My father is a................

A. teacher B. doctor C. worker

2. He is .........................years old.

A. 25 B. 35 C. 45

3. He loves his........................

A. work B. family C. children

4. He is .............................................

A. kind B. friendly C. kind and friendly.

Question 7: Look at pictures. Look at the letters. Write the words:

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh 4

Question 8: Choose the words from the box and write it next to the numbers

Đề kiểm tra giữa học kì lớp 4

(0) Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some (1)......................... from my parents. My friends get some new clothes from their parents too. We go to (2) .................................. We eat (3) ................................ we visit our grandparents. We visit our (4) .......................................... and friends too. I love Tet very much.

Question 9. Put the words in order.

1, likes/ My/ mooncakes/ mother/ ./

.......................................................................................

2, Mid – Autumn/ when/ is/ ?/

........................................................................................

3, got/ I/ a lantern/ have/ ./

.........................................................................................

4, Children/parents/ and/their/ wear new clothes/ on Tet /from/ get lucky money/ ./

......................................................................................

5, can/ Santa Claus/ You/ see/ at Christmas/ ./

........................................................................................

ĐÁP ÁN

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number:

1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c;

Tapescripts

Number 1: I like chicken. How about you?

I like chicken, too. It is my favorite food.

Number 2: What's your favorite drink?

It's mineral water.

Is it mineral water?

Yes, it is.

Number 3: What is Tet, Mai?

It's the big festival in my country.

What's it like?

It look so fun at the street and at home.

Oh really? I like it.

Number 4: Tomorrow is Children's Day.

Yes, it is. We will see cartoons at our class.

Yeah! I like cartoons.

Question 2: Listen and write T (true) or F (false) in the box as examples:

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F;

Tapescripts

3 - What time do you go to school, Peter?

At 7 o'clock.

4. Who is that in the picture?

It's my father.

What is his job?

He is a doctor?

5. What are your favorite food and drink?

Chicken and apple juice.

Chicken and apple juice?

Yes, they are.

6. What is the Middle festival like?

It's the big festival for children. We will eat Mooncake and play lantern.

Oh, Great. I like this festival.

Question 3: Listen and draw the lines:

1 - c; 2 - d; 3 - e; 4 - f;

Question 4: Listen and circle:

1 - b; 2 - a; 3 - a; 4 - b;

Question 5: Listen and complete. There is one example.

Tom: What’s your favourite (0) food?

Peter: (1)......Fish......... How about you?

Tom: (2) .........Chicken...... What’s your favourite drink?

Peter: (3).......orange.......... juice.

Tom: I don’t like orange juice. I love (4)........milk..........

Question 6: Read the passage and circle.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - A;

Question 7: Look at pictures. Look at the letters. Write the words:

1 - farmer

2 - cheerful

3 - Christmas

4 - fish

Question 8: Choose the words from the box and write it next to the numbers

(0) Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some (1)...........new clothes.............. from my parents. My friends get some new clothes from their parents too. We go to (2) ...............Tet markets................... We eat (3) .................nice food............... we visit our grandparents. We visit our (4) ................teacher.......................... and friends too. I love Tet very much.

Google dịch

Tết sắp đến rồi. Chúng tôi có rất nhiều niềm vui. Tôi nhận được một số quần áo mới từ cha mẹ của tôi. Bạn bè của tôi cũng nhận được một số quần áo mới từ cha mẹ của họ. Chúng tôi đi chợ Tết. Chúng tôi ăn thức ăn ngon. chúng tôi thăm ông bà của chúng tôi. Chúng tôi thăm giáo viên và bạn bè của chúng tôi quá. Tôi yêu Tết lắm.

Question 9. Put the words in order.

1, likes/ My/ mooncakes/ mother/ ./

...........My mother likes mooncakes..............

2, Mid – Autumn/ when/ is/ ?/

...........When is Mid - autumn?....................

3, got/ I/ a lantern/ have/ ./

...........I have got a lantern.........................

4, Children/parents/ and/their/ wear new clothes/ on Tet /from/ get lucky money/ ./

...........Children wear new clothes and get lucky money from their parents on Tet...........

5, can/ Santa Claus/ You/ see/ at Christmas/ ./

............You can see Santa Claus at Christmas................................

Tham khảo thêm nhiều đề thi tiếng Anh 4 giữa kì 2 khác:

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Chia sẻ, đánh giá bài viết
58
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm