Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe

Bài tập ôn tập học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe với đa dạng các bài thường gặp trong đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối năm rất hữu ích cho thầy cô và các em làm tư liệu dạy và học, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

TIẾNG ANH 4

Thời gian: 35 phút

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

Question 2: Listen and write T (true) or F (false) in the box as examples:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

Question 3: Listen and draw the lines:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh 4

Question 4: Listen and circle:

1. Tom’s mother is kind and (1)................

a. lovely b. friendly

2. Linder’s mother is young and (2)...............

a. pretty b. tidy

3. I get up at (3) ...................

a. six fifteen b. six fifty

4. I like (4) ...............

a. fish b. beef

Question 5: Listen and complete. There is one example.

Tom: What’s your favourite (0) food?

Peter: (1)........................................ How about you?

Tom: (2) ..................................... What’s your favourite drink?

Peter: (3).................................... juice.

Tom: I don’t like orange juice. I love (4)........................................

Question 6: Read the passage and circle.

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh 4

This is my father. His name is Quan. He is forty- five years old. He is handsome. He is a doctor in a hospital. He loves his work. He is kind and cheerful. He is a good doctor and a lovely father.

1. My father is a................

A. teacher B. doctor C. worker

2. He is .........................years old.

A. 25 B. 35 C. 45

3. He loves his........................

A. work B. family C. children

4. He is .............................................

A. kind B. friendly C. kind and friendly.

Question 7: Look at pictures. Look at the letters. Write the words:

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh 4

Question 8: Choose the words from the box and write it next to the numbers

Đề kiểm tra giữa học kì lớp 4

(0) Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some (1)......................... from my parents. My friends get some new clothes from their parents too. We go to (2) .................................. We eat (3) ................................ we visit our grandparents. We visit our (4) .......................................... and friends too. I love Tet very much.

------------

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
39 9.056
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm