Đề thi học kì 1 Toán 8 năm học 2020 – 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 8. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi học kì I lớp 8 năm 2020 – 2021

Môn: Toán – Đề số 1

Thời gian: 90 phút

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho đa thức 4-4x+{{x}^{2}}khẳng định nào dưới đây đúng?

A. {{\left( 4-x \right)}^{2}}B. {{\left( 2-x \right)}^{2}}
C. {{\left( x-4 \right)}^{2}}D. {{\left( x+2 \right)}^{2}}

Câu 2: Hai đường chéo của hình thoi có độ dài 16cm và 12cm. Cạnh của hình thoi có độ dài là:

A. 12B. 14
C. 10D. 15

Câu 3: Kết quả của phép tính x{{y}^{2}}\left( x-1 \right)là:

A. -{{x}^{2}}{{y}^{2}}+x{{y}^{2}}B. x{{y}^{2}}+{{x}^{2}}y
C. {{x}^{2}}+{{y}^{2}}xD. {{x}^{2}}{{y}^{2}}-x{{y}^{2}}

Câu 4: Phân tích đa thức 15{{x}^{3}}y+20{{x}^{2}}y-35xy thành nhân tử ta có kết quả:

A. 5xy\left( x-1 \right)\left( 3x+7 \right)B. 5xy\left( x+1 \right)\left( 3x-7 \right)
C. 5xy\left( x-1 \right)\left( 3x-7 \right)D. 5xy\left( x+1 \right)\left( 3x+7 \right)

Câu 5: Mẫu thức chung của phép tính: \frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2{{x}^{2}}+6x}

A. {{x}^{2}}\left( 2x+6 \right)B. {{\left( 2x+6 \right)}^{2}}
C. x\left( 2x+6 \right)D. 2{{x}^{2}}+6

Câu 6: Phân thức nghịch đảo của phân thức \frac{3{{x}^{2}}y}{x-2y} là:

A. -\frac{3{{x}^{2}}y}{x-2y}B. \frac{x-2y}{3{{x}^{2}}y}
C. \frac{x+2y}{3{{x}^{2}}y}D. \frac{-x+2y}{3{{x}^{2}}y}

Câu 7: Hình thang cân MNPQ có đáy nhỏ MN và số đo góc N bằng {{120}^{0}}. Khi đó số đo góc M là:

A. {{150}^{0}}B. {{60}^{0}}
C. {{80}^{0}}D. {{120}^{0}}

Câu 8: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Hình bình hành có hai cạnh đối bằng nhau là hình thoi.

B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

C. Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành.

D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.

II. Tự luận

Câu 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a. 2{{x}^{2}}+z+2{{y}^{2}}-{{x}^{2}}z-2-{{y}^{2}}z
b. 64-8{{x}^{3}}
Câu 2: Thực hiện phép tính:

a. \frac{x+1}{-{{x}^{2}}+x}+\frac{x+3}{{{x}^{2}}-1}
b. \frac{2x+6}{3{{x}^{2}}-x}:\frac{{{x}^{2}}+3x}{1-3x}
c. \left( -21{{x}^{2}}+2{{x}^{3}}-60+67x \right):\left( x-5 \right)
Câu 3: Cho \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0. Tính A=\frac{yz}{{{x}^{2}}}+\frac{zx}{{{y}^{2}}}+\frac{xy}{{{z}^{2}}}

Câu 4: Cho bình hành MNPQ. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của NP và PQ, E là điểm đối xứng với M qua H.

a. Chứng minh MNEP là hình bình hành.

b. Chứng minh E, P, Q thẳng hàng.

c. Gọi F là điểm đối xứng của M qua K. Hình bình hành MNPQ có thêm điều kiện gì để P là trực tâm của tam giác MEF?

Đáp án Đề thi cuối kì 1 Toán 8 năm học 2020 – 2021 Đề số 1

Đáp án trắc nghiệm

1.B2.C3.D4.A
5.C6.B7.D8.D

Đáp án tự luận

Câu 1:

a.

\begin{align}

& 2{{x}^{2}}+z+2{{y}^{2}}-{{x}^{2}}z-2-{{y}^{2}}z=\left( 2{{x}^{2}}-{{x}^{2}}z \right)+\left( z-2 \right)+\left( 2{{y}^{2}}-{{y}^{2}}z \right) \\

& ={{x}^{2}}\left( 2-z \right)+\left( z-2 \right)+{{y}^{2}}\left( 2-z \right)={{x}^{2}}\left( 2-z \right)-\left( 2-z \right)+{{y}^{2}}\left( 2-z \right) \\

& =\left( 2-z \right)\left( {{x}^{2}}-1+{{y}^{2}} \right) \\

\end{align}

b. 64-8{{x}^{3}}={{4}^{3}}-{{\left( 2x \right)}^{3}}=\left( 4-2x \right)\left( 16+8x+4{{x}^{2}} \right)

Câu 2:

\begin{align}

& a,\frac{x+1}{-{{x}^{2}}+x}+\frac{x+3}{{{x}^{2}}-1}=\frac{x+1}{-x\left( x-1 \right)}+\frac{x+3}{\left( x-1 \right)\left( x+1 \right)} \\

& =\frac{\left( x+1 \right)\left( x+1 \right)}{-x\left( x-1 \right)\left( x+1 \right)}+\frac{-x.\left( x+3 \right)}{-x\left( x-1 \right)\left( x+1 \right)} \\

& =\frac{{{\left( x+1 \right)}^{2}}-{{x}^{2}}-3x}{-x\left( x-1 \right)\left( x+1 \right)}=\frac{{{x}^{2}}+2x+1-{{x}^{2}}-3x}{-x\left( x-1 \right)\left( x+1 \right)} \\

& =\frac{1-x}{-x\left( x-1 \right)\left( x+1 \right)}=\frac{-\left( x-1 \right)}{-x\left( x-1 \right)\left( x+1 \right)}=\frac{1}{x\left( x+1 \right)} \\

\end{align}

b,\frac{2x+6}{3{{x}^{2}}-x}:\frac{{{x}^{2}}+3x}{1-3x}=\frac{2\left( x+3 \right)}{x\left( 3x-1 \right)}.\frac{1-3x}{x\left( x+3 \right)}=\frac{-2\left( 3x-1 \right)}{x\left( 3x-1 \right).x}=\frac{-2}{{{x}^{2}}}

c,\left( -21{{x}^{2}}+2{{x}^{3}}-60+67x \right):\left( x-5 \right)=\left( 2{{x}^{3}}-21{{x}^{2}}+67x-60 \right):\left( x-5 \right)=2{{x}^{2}}-11x+12

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây là VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 năm học 2020 - 2021 Đề 1. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 8, Tiếng anh lớp 8, Vật lí lớp 8, Ngữ văn lớp 8,...

Đánh giá bài viết
67 33.985
Sắp xếp theo

    Giải Toán

    Xem thêm