Đề thi Lịch sử lớp 6 học kì 2 năm 2020 - 2021

Đề thi Lịch sử lớp 6 học kì 2 năm 2020 - 2021 là đề thi định kì cuối học kì 2 lớp 6 có đáp án và bảng ma trận đề thi từng mức độ môn Lịch sử lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cấu trúc đề thi củng cố kiến thức các dạng bài tập ôn tập, ôn thi cuối học kì 2 lớp 6.

Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử

Tên Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề :

Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập.

-Nước ta bị nhà Đường đô hộ

- Khởi nghĩa Phùng Hưng

- Mai Thúc Loan xưng đế

- Nhân dân Tượng Lâm nổi dậy chống nhà Hán

- Kinh đô nước Chăm Pa đóng ở đâu?

Lí Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩa thắng lợi? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?

- Nguồn sống chính của người Chăm

- Quốc gia Lâm ấp có nét nổi bật

- Biểu tượng của văn hoá Chăm

Số câu

Số điểm

Số câu: 6

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm:3.5

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 11

Số điểm: 5,5

Tỉ lệ: 55 %

Chủ đề :

Bước ngoặt lịch sử nước ta ở đầu thế kỉ X.

- Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân Nam Hán

- Diễn biến

- Trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938

- Vua Nam Hán cho quân xâm lược nước ta lần thứ 2 vì?

- Tại sao Ngô Quyền kéo quân ra Bắc

- Để chuẩn bị chống quân xâm lược. Ngô Quyền tiến vào Thành Đại La bắt, giết Kiều Công Tiễn nhằm mục đích gỡ?

- Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc?

Số câu

Số điểm

Số câu : 7

Số điểm :3.5

Số câu : 2

Số điểm :0.5

Số câu:2

Số điểm :0.5

Số câu 12

Số điểm 4,5

45%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 13

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50 %

Số câu: 5

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40 %

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 22

Số điểm:10

Tỉ lệ :100%

Đề bài Đề thi Lịch sử lớp 6 học kì 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Tô vào ô tròn trong phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với một chữ cái A, B, C hoặc D trước câu trả lời em cho là đúng nhất.

Câu 1: Nước Chăm pa đóng đô ở đâu?

A. Sin- ha- pu- ra
B. Sin- hu- pu- ra
C. Sin- hi- pu- ri
D. Sin- ha- pi- ri

Câu 2: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bùng nổ đầu thế kỉ VIII ở Nghệ An là

A. Triệu Quang Phục
B. Lý Bí
C. Triệu Thị Trinh
D. Mai Thúc Loan

Câu 3: Việc nhà Đường phong chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ (906) chứng tỏ

A. nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ
B. ách thống trị của phong kiến phương Bắc vĩnh viễn chấm dứt
C. nhà Đường đã mua chuộc được Khúc Thừa Dụ
D. nhà Đường tiếp tục tăng cường bộ máy cai trị ở An Nam

Câu 4: Di sản nào của người Chăm pa còn tồn tại cho đến ngày nay?

A. Chùa Một Cột
B. Chùa Tây Phương
C. Thánh địa Mĩ Sơn
D. Cầu Tràng Tiền

Câu 5: Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất của nhân dân Âu Lạc là

A. Dương Đình Nghệ
B. Khúc Thừa Dụ
C. Khúc Hạo
D. Ngô Quyền

Câu 6: Sau khi lên nắm quyền, Khúc Hạo không thực hiện việc làm sau đây?

A. Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc
B. Tổ chức nhân dân kháng chiến chống xâm lược
C. Xem xét và định lại các mức thuế
D. Lập lại sổ hộ khẩu trong nước

Câu 7: Những việc làm của Khúc Hạo sau khi lên thay Khúc Thừa Dụ từ năm 907 nhằm mục đích gì?

A. Củng cố bộ máy hành chính từ thời Bắc thuộc
B. Lật đổ ách thống trị của nhà Nam Hán đối với nhân dân ta
C. Tiếp tục xây dựng và củng cố chính quyền tự chủ
D. Chuẩn bị kháng chiến chống quân Nam Hán trở lại xâm lược

Câu 8: Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đã đô hộ

A. Giao Châu
B. Phong Châu
C. Lợi Châu
D. Ái Châu

Câu 9: Từ năm 618, nước ta đặt dưới ách thống trị của triều đại nào?

A. Tống
B. Hán
C. Đường
D. Nguyên

Câu 10: Năm 776, Phùng Hưng cùng em của mình đã họp quân khởi nghĩa ở đâu?

A. Lâm Ấp
B. Đường Lâm
C. Mai Phụ
D. Chân Lạp

Câu 11: Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập vào năm

A. 191 – 192
B. 194 – 195
C. 193 – 194
D. 192 – 193

Câu 12: Ai được mệnh danh là “Dạ Trạch Vương”?

A. Lý Phật Tử
B. Lí Bí.
C. Triệu Tu
D. Triệu Quang Phục

Câu 13: Vì sao Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến?

A. Dạ Trạch gần doanh trại với quân Lương
B. Đây vốn là quê hương của Triệu quang Phục
C. Nơi đây là vùng có truyền thống đấu tranh
D. Có địa thế thuận lợi để phát triển lực lượng và đánh du kích

Câu 14: Ai được mệnh danh là Bố Cái Đại Vương?

A. Phùng Hưng
B. Lí Bí
C. Ngô Quyền
D. Mai Thúc Loan

Câu 15: Nhân dân thường gọi Mai Thúc Loan là

A. Đế Mai
B. vua Mai
C. Mai Hắc Đế
D. vua Hắc

Câu 16: Năm 905, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy đánh chiếm Tống Bình, đoạt chức:

A. Thứ sử
B. Tiết độ sứ
C. Huyện lệnh
D. Thái thú

Câu 17: Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ loại văn tự nào?

A. Chữ Ai Cập cổ
B. Chữ Phạn
C. Chữ Pa- li
D. chữ Hán

Câu 18: Điểm giống nhau cơ bản giữa cuộc đấu tranh của Hai Bà Trưng và Lí Bí là:

A. diễn ra qua hai giai đoạn kháng chiến và khởi nghĩa
B. chấm dứt ách thống trị, mở ra thời kì độc lập lâu dài
C. chống lại ách đô hộ của nhà Đường
D. chống lại ách đô hộ của nhà Hán

Câu 19: Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là

A. Vạn Xuân
B. Tượng Lâm
C. Cham – pa
D. Lâm Ấp

Câu 20: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành:

A. Nam Hải đô hộ phủ
B. Nhật Nam đô hộ phủ
C. An Nam đô hộ phủ
D. Sa Nam đô hộ phủ

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày diễn biến, kết quả khởi nghĩa Lý Bí năm 542?

Câu 2 (2 điểm): Vì sao nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

Câu 3 (1 điểm): Trải qua hơn một nghìn năm đấu tranh, ông cha ta đã giành độc lập cho dân tộc. Là học sinh, em cần làm gì để xứng đáng với những thành quả mà ông cha ta để lại?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

A

C

A

B

C

A

C

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

D

D

A

C

B

B

B

D

C

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Sinh, Tiếng Anh,..... và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
34 5.595
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyen Van Anh
  Nguyen Van Anh

  mong trúng tủ

  Thích Phản hồi 24/05/21

  Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử Địa lí

  Xem thêm