Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Toán - Đề số 5

Đề Toán lớp 3 học kì 2 - Đề số 5 dành cho học sinh khá, giỏi được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn, là tài liệu gồm các bài toán nâng cao xuất hiện trong đề thi học kì 2 Toán 3 với đáp án kèm theo dành cho các bạn tham khảo, nâng cao kiến thức. Qua đó sẽ giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 3 học kì 2 cũng như việc học lên chương trình Toán 4. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Lan có 3000 đồng, Hoa có số tiền gấp 4 lần số tiền của Lan. Hai bạn có tất cả số tiền là:

A. 15000 đồng                     B.12000 đồng                 C.20000 đồng              D. 18000 đồng

Câu 2: Kết quả của phép tính: 134 x 10 + 250 x 10 - 84 x 10 là:

A. 30000                              B.3000                            C.300                           D. 30

Câu 3: Một đội công nhân trong 4 ngày làm được 196 sản phẩm. Hỏi trong 1 tuần 2 ngày đội công nhân số làm được bao nhiêu sản phẩm?

A. 441 sản phẩm                 B.440 sản phẩm             C. 442 sản phẩm         D. 445 sản phẩm

Câu 4: Trên mảnh vườn hình vuông có chu vi 48m, nhà Lan trồng cà chưa. Biết mỗi mét vuông thu hoạch được 3kg cà chua. Hỏi trên mảnh vườn đó nhà Lan thu hoạch được bao nhiêu ki - lô - gam cà chua?

A. 440kg                               B.424kg                         C.432 kg                      D. 430kg

Câu 5: Một tuần lễ Hà học 7 tiết Toán, cả năm học có 245 tiết toán. Hỏi cả năm học Hà học bao nhiêu tuần lễ?

A. 20 tuần                             B. 25 tuần                     C. 30 tuần                     D. 35 tuần

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

a, 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b, 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 2: Tìm X, biết:

a, X x 3 + 15 = 90

b, X + 6 + 8 +…+ 34 + 36 = 1000

Bài 3: Một đội công nhân sửa đường, ngày đầu sửa được 824m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 31m đường và ít hơn ngày thứ ba 53m đường. Tính quãng đường đội sửa được trong ba ngày

Bài 4: Một băng giấy có chiều rộng 10cm. Nếu tăng chiều rộng lên 6cm thì diện tích của bằng giấy tăng thêm 72cm². Tính diện tích thực của băng giấy

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ABACD

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

b, 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 2:

a, X x 3 + 15 = 90

X x 3 = 90 - 15

X x 3 = 75

X = 75 : 3

X = 25

b, X + 6 + 8 +…+ 34 + 36 = 1000

Có 6 + 8 + … + 34 + 36 là tổng của các số chẵn từ 6 đến 36

Số số hạng là: (36 - 6) : 2 + 1 = 16 (số)

Tổng của các số chẵn từ 6 đến 36 là: (36 + 6) x 16 : 2 = 336

Vậy X + 336 = 1000

X = 1000 - 336

X = 664

Bài 3:

Ngày thứ hai đội công nhân sửa được quãng đường là:

824 - 31 = 793 (m)

Ngày thứ ba đội công nhân sửa được quãng đường là:

793 + 53 = 846 (m)

Quãng đường đội sửa được trong ba ngày là:

824 + 793 + 846 = 2463 (m)

Đáp số: 2463m

Bài 4:

Chiều dài của băng giấy là:

72 : 6 = 12 (cm)

Diện tích thực của bằng giấy là:

12 x 10 = 120 (cm²)

Đáp số: 120cm²

--------------

Ngoài đề toán lớp 3 học kì 2 nói trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 3 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 3, và môn Toán 3. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 3 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
11 2.015
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Nâng cao

    Xem thêm