Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Starter: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 4 Starter

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Starter: Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two - Starter: My family - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Read and write 'T' (true) or 'F' (fales)

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

1. The red car is smaller than the blue car. _F_

3. The green car is faster than the red car. ____

5. The blue car is slower than the green car. ___

2. The green car is bigger than the blue car. ___

4. The red car is faster than the green car. ___

6. The blue car is slower than the red car. ___

Hướng dẫn:

2 – T

3 – F

4 – T

5 – F

6 – T

Dịch:

1. Ô tô màu đỏ nhỏ hơn ô tô màu xanh nước biển.

2. Ô tô màu xanh lá lớn hơn ô tô màu xanh nước biển.

3. Ô tô màu xanh lá nhanh hơn ô tô màu đỏ.

4. Ô tô màu đỏ nhanh hơn ô tô màu xanh lá.

5. Ô tô màu xanh nước biển chậm hơn ô tô màu xanh lá.

6. Ô tô màu xanh nước biển chậm hơn ô tô màu đỏ.

2. Write

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Hướng dẫn giải:

2. taller

3. faster

4. smaller

Dịch:

1. Voi to hơn khỉ.

2. Hươu cao cổ cao hơn ngựa vằn.

3. Con lừa nhanh hơn con bò sữa.

4. Con dê nhỏ hơn con ngựa.

3. Read and write 'T' (true) of 'F' (false)

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

1. It was sunny. _T_

2. The children were sad. ___

3. The girl was hungry. ____

4. The boy was thirsty. ____

5. Mom and dad were cold. ____

Hướng dẫn:

2 – F

3 – T

4 – T

5 – F

Dịch:

1. Trời nắng.

2. Những đứa trẻ buồn.

3. Cô gái đói.

4. Cậu bé khát.

5. Mẹ và bố lạnh.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Starter: Lesson three

Đánh giá bài viết
27 3.562
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm