Giải Toán 7 bài 4: Hai đường thẳng song song

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Hai đường thẳng song song tổng hợp câu hỏi và lời giải cho các câu hỏi trong SGK Toán 7 trang 90 và 91 phần Hình học. Bài tập Toán 7 với lời giải chi tiết, rõ ràng dễ hiểu, tương ứng với từng bài học trong sách, giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán lớp 7 hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90

Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Hai đường thẳng song song

Lời giải

Các đường thẳng song song với nhau là a và b; m và n

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90

Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Hai đường thẳng song song

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là ...

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ...

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là ...

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ...

Bài 25 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Hai đường thẳng song song

Qua A dùng eke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của eke để ve hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

(Các bạn xem hình 19 sgk Toán 7 để hiểu rõ cách vẽ.)

Bài 26 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? Vì sao?

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Hai đường thẳng song song

Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng 120o)

Vậy Ax // By.

Bài 27 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Lời giải:

Giải bài 27 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng d qua A và vuông góc với BC.

- Vẽ đường thẳng Ax vuông góc với đường thẳng d tại A. Khi đó ta có được đường thẳng Ax song song với BC (hai cặp góc so le trong tạo thành đều là góc vuông).

- Trên đường thẳng Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ (có 2 điểm D thỏa mãn).

Bài 28 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Lời giải:

Giải bài 28 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách vẽ:

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx'

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'

Bài 29 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox, O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau hay không?

Lời giải:

Cách vẽ:

- Từ O' vẽ O'x' // Ox

- Từ O' vẽ O'y' // Oy sao cho góc x'Oy' là góc nhọn.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Hai đường thẳng song song

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 30 trang 92 SGK Toán 7 Tập 1

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Giải bài 30 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

- Theo hình vẽ thì m // n, p // q

- Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

........................

Để có thể học tốt Toán 7, bên cạnh việc nắm vững lý thuyết trong SGK, các em học sinh cũng cần luyện tập giải toán để nâng cao kỹ năng giải bài tập và làm quen với nhiều dạng Toán khác nhau. Chuyên mục Giải bài tập Toán 7 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi trong SGK Toán lớp 7, giúp các em làm quen với các dạng toán cơ bản, từ đó có thể vận dụng để làm các dạng toán nâng cao. Chúc các em học tốt.

Ngoài Giải Toán 7 bài 4: Hai đường thẳng song song, mời các bạn tham khảo thêm: Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt Toán 7 hơn.

Bài tiếp theo: Giải Toán 7 bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
38 14.655
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 7 Xem thêm