Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 24

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 24: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này HS, có khả năng:

  • Trình bày được khái niệm và một số dạng đột biến cấu trúc NST.
  • Giải thích và nắm được nguyên nhân và nêu được vai trò của đột biến

2/ Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, trao đổi theo nhóm và tự nghiên cứu với SGK.

3/ Thái độ: Yêu thích bộ môn

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 22 SGK hoặc máy chiếu và phim ghi hình 22 SGK.

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học

1/ Ổn định

2/ Kiểm tra bài cũ:

  • Đột biến gen là gì? có mấy dạng?
  • Nguyên nhân phát sinh và vai trò của đột biến gen?

3/ Bài Mới

Hoạt động 1: Đột biến cấu trúc NST là gì?

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV treo tranh phóng to hình 22 SGK cho HS quan sát và yêu cầu các em trả lời câu hỏi:

+ Các NST sau khi bị ĐB (hình 22.a, b, c, d) khác với NST ban đầu như thế nào ?

+ Các hình 22a, b, c, d minh họa những dạng nào của đột biến cấu trúc NST ?

+ ĐB cấu trúc NST là gì ?

GV theo dõi, nhận xét, bổ sung và xác nhận đáp án đúng.

- HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày câu trả lời.

Đại diện một vài nhóm trình bày câu trả lời, các nhóm khác bổ sung.

* Đáp án:

+ NST ở hình 22 a bị mất một đoạn H, NST ở hình 22 b bị lặp đoạn B và C, NST ở hình 22 c bị đảo đoạn BCD thành DCB, NST ở hình 22 d được chuyển vào một đoạn MNO.

+ Các hình 22 a, b, c, d minh họa các dạng ĐB NST sau: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

+ ĐB cấu trúc NST là những bđ trong cấu trúc NST.

Hoạt động 2: Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV giải thích:

- Nguyên nhân chủ yếu gây ra đột biến cấu trúc NST là do các tác nhân vật lí và hóa học (từ ngoại cảnh) làm phá vỡ cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng.

- Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, các gen đã được sắp xếp hài hòa trên NST. Nên những bđ về cấu trúc, số lượng và trình tự sắp xếp trên gen đó thường gây hại cho SV. Tuy nhiên trong thực tế cũng có các dạng ĐB cấu trúc NST có lợi.

- HS theo dõi sự giải thích của GV và ghi các nội dung chính vào vở.

* Kết luận:

Đánh giá bài viết
1 196
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm