Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 44

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 44: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Nêu được những ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nhiệt độ và độ ẩm môi trường đến các đặc điểm về hình thái, sinh lí (một cách sơ lược) và tập tính của sinh vật.
  • Giải thích được sự thích nghi của sinh vật.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng thảo luận theo nhóm, tự nghiên cứu với SGK và quan sát, phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức.

3/ Thái độ: Yêu thích thiên nhiên, bảo vệ sinh vật

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

  • Tranh phóng to hình 43.1-3 SGK
  • Bảng phụ ghi nội dung bảng 43.1, 43.2 SGK

2/ Học sinh:

  • Đọc trước bài
  • Kẻ bảng 43.1, 43.2 sgk vào vở bài tập

III/ Tiến trình dạy học:

Hoạt động 1: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV treo tranh phóng to hình 43.1-2 SGK cho HS quan sát và yêu cầu các em nghiên cứu mục I SGK để thực hiện sSGK.

- Từ kết luận trên, GV gợi ý để HS nêu lên được:

Đa số sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ từ 0oC đến 50oC. Tuy nhiên cũng có một số SV sống được ở nhiệt độ rất cao (vi khuẩn suối nước nóng) hoặc ở nhiệt độ rất thấp (ấu trùng sâu ngô chịu được nhiệt độ -27oC).

- HS quan sát tranh, nghiên cứu SGK, thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày kết quả thảo luận.

* Kết luận:

+ Nhiệt độ ảnh hưởng tới quang hợp và hô hấp của thực vật: Cây chỉ quang hợp và hô hấp tốt ở nhiệt độ 20oC- 30oC. Cây ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ quá thấp (0oC) hoặc quá cao (hơn 40oC).

- HS độc lập nghiên cứu các ví dụ, rồi thảo luận theo nhóm, tìm các cụm từ phùg hợp điền vào ô trống hoàn thiện bảng 43.1 SGK.

* Đáp án: Các SV biến nhiệt và hằng nhiệt (đây là một ví dụ)

*KL

-Nhiệt độ ảnh hưởng đến hình thái , hoạt động sinh lí của sinh vật

-Hình thành nhóm sinh vật biến nhiệt và nhóm sinh vật hằng nhiệt

Hoạt động 2: Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV: Sự sinh trưởng và phát triển của SV cũng chịu nhiều ảnh hưởng của độ ẩm không khí và đất có SV thường xuyên sống trong nước hoặc trong MT ẩm ướt (ven bờ sông suối, dưới tán rừng rậm trong các hang động ... Có những SV sống nơi khí hậu khô như hoang mạc, vùng núi đá ...)

- HS QS tranh phóng to hình 43.3 SGK và đọc mục II SGK, thảo luận theo nhóm, để thực hiện sSGK.

Một đại diện nhóm HS lên bảng điền vào bảng (nội dung bảng 43.2 SGK), các nhóm khác nhận xét, bổ sung và cùng xây dựng đáp án đúng

* Đáp án:

Đánh giá bài viết
1 303
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm