Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 36

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 36: Kiểm tra học kì I bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết được khả năng nhận thức của học sinh thông qua bài kiểm tra từ đó giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy cho hợp, qua bài kiểm tra HS điều chỉnh cách học để đạt kết quả cao.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, kĩ năng giải bài tập.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức nghiêm túc, tự giác.

II/ Phương tiện:

1. GV. Khung ma trận, đề bài, hướng dẫn chấm.

2. HS. Ôn nội dung kiến thức trọng tâm học kì I

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Kiểm tra:

Câu 1 (3,5 điểm):

a, Phân biệt ADN và ARN về số mạch đơn, các loại đơn phân, khối lượng?

b, Một đoạn mạch đơn của gen có trình tự sắp xếp như sau: - T- T - T - X - A - X -T - A - A - X - G - X-

+ Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó?

+ Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ đoạn mạch trên?

Câu 2 (1,5 điểm): Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

Câu 3 (2 điểm): Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? Nêu các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

Câu 4 (3 điểm):

Cho giao phấn giữa 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho các cây F1 giao phấn với nhau được F2.

  1. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2?
  2. Cho hoa đỏ F1lai phân tích thì kết quả kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ như thế nào?

HƯỚNG DẪN CHẤM

CÂU

NỘI DUNG

BIỂU ĐIỂM

1

(3,5 điểm)

a. Phân biệt ADN và ARN về số mạch đơn, các loại đơn phân, khối lượng:

Đặc điểm

ADN

ARN

Số mạch đơn

2

1

Các loại đơn phân

A, T, G, X

A, U, G, X

Khối lượng

Lớn

Nhỏ

0,5

0,5

0,5

b.

+ Đoạn mạch đơn bổ sung với đoạn mạch trên:

- A - A - A - G - T - G - A - T - T - G - X - G -

1

+ Trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ đoạn mạch trên:

- A - A - A - G - U - G - A - U - U - G - X - G -

1

2

(1,5 điểm)

- Do trong giảm phân tạo giao tử, giới nữ luôn tạo ra một loại trứng mang NST X, giới nam tạo ra 2 loại tinh trùng mang NST X và Y có số lượng ngang nhau.

0,75

- Qua thụ tinh của 2 loại tinh trùng này với trứng tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau. Nên trong cấu trúc dân số với quy mô lớn, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1

0,75

3

(2 điểm)

- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.

1

- Các dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.

1

4

(3 điểm)

a.

*Biện luận:

- F1 thu được toàn cây hoa đỏ hoa đỏ là tính trạng trội, hoa trắng là tính trạng lặn.

-Quy ước: A: hoa đỏ; a: hoa trắng

P thuần chủng : hoa đỏ : AA; hoa trắng: aa

*SĐL:

Ptc: hoa đỏ x hoa trắng

AA aa

G: A a

F1: 100% Aa (hoa đỏ)

F1 x F1: hoa đỏ x hoa đỏ

AA Aa

G: A, a A, a

F2: KG: 1 AA: 2Aa: 1aa

KH: 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng

0,5

0,25

0,25

0,5

0,75

Đánh giá bài viết
1 94
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm