Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 47

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 47: Thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS tìm được dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát thảo luận làm việc theo nhóm để thu nhận kiến thức từ các đối tượng trực quan.

3. Thái độ: Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II/ Chuẩn bị:

  • Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây.
  • Giấy kẻ ô li có kích thước mỗi ô lớn 1 cm2, trong ô lớn có các ô nhỏ 1 mm2.
  • Bút chì.
  • Vợt bắt côn trùng, lọ hoặc túi nilon đựng ĐV nhỏ.
  • Dụng cụ đào đất nhỏ.

*Địa điểm quan sát thiên nhiên khu vực sân trường

III/ Tiến trình dạy học

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3/ Bài mới:

Hoạt động: Tìm hiểu môi trường sống của động vật

GV hướng dẫn Hs dùng vợt bắc côn trùng, dùng cuốc xoẳn hoặc bay xới đất, quan sát động vật có được và hoàn thành bảng 45.3

STT

Tên động vật

Môi trường sống

Đặc điểm thích nghi

1

2

10

4/ Thu hoạch:

HS viết tiếp thu hoạch theo nội dung trên và trả lời các câu hỏi sau:

  • Hãy kể tên những yếu tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống động vật.
  • GV nhận xét về thái độ học tập của HS trong thực hành.

5/ Dặn dò: Hoàn thành báo cáo tiết sau nộp

-Chuẩn bị trước bài:quần thể sinh vật

Đánh giá bài viết
1 139
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm