Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 66

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 66: Ôn tập học kì II bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

  • Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về sinh vật và môi trường.
  • HS biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

2/ Kĩ năng: Kĩ năng hoạt động nhóm.

3/ Thái độ:

  • Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
  • Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Câu hỏi ôn tập

2/ Học sinh: Ôn lại kiến thức phần sinh vật và môi trường.

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động: Một số câu hỏi ôn tập

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV cho HS nghiên cứu các câu hỏi ở SGK/190.

- Thảo luận để trả lời và các nhóm bổ sung.

- Các nhóm nghiên cứu câu hỏi, thảo luận nhóm để trả lời.

- Các nhóm khác bổ sung.

Câu 1: Môi trường là gì? Có mấy loại môi trường?

Câu 2: Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài.

Câu 3: Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những điểm nào?

Câu 4: Quần xã và quần thể phân biệt nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

Vì sao phải có chính sách phát triển dân số hợp lí ở mỗi quốc gia?

Câu 5: Lưới thức ăn là gì? Hãy lấy VD về 1 lưới thức ăn?

Câu 6: Trình bày những hoạt động tích cực và tiêu cực của con người đối với môi trường.

Câu 7: Nêu những biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?

Câu 8: Bằng cách nào con người có thể sử dụng tài nguyên thiên một cách tiết kiệm và hợp lí?

Câu 9: Vì sao cần bảo vệ các hệ sinh thái?

Câu 10: Vì sao có luật bảo vệ môi trường?

Đánh giá bài viết
1 421
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm