Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 46

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 46: Thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS tìm được dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống thực vật ở môi trường đã quan sát.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát thảo luận làm việc theo nhóm để thu nhận kiến thức từ các đối tượng trực quan.

3. Thái độ: Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II/ Chuẩn bị:

  • Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây.
  • Giấy kẻ ô li có kích thước mỗi ô lớn 1 cm2, trong ô lớn có các ô nhỏ 1 mm2.
  • Bút chì.
  • Vợt bắt côn trùng, lọ hoặc túi nilon đựng ĐV nhỏ.
  • Dụng cụ đào đất nhỏ.

*Địa điểm quan sát thiên nhiên khu vực sân trường

III/ Tiến trình dạy học

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV hướng dẫn HS kẻ các bảng 45.1, 45.2,45.3 vào giấy thực hành

-Hướng dẫn HS QS các loại sinh vật trong thời điểm thực hành hoàn thành bảng 45.1

GV nêu câu hỏi:

+ Em đã quan sát được những sinh vật nào? Số lượng như thế nào?

+ Theo em địa điểm quan sát có những môi trường nào? Môi trường nào có số lượng nhiều nhất? Môi trường nào có số lượng ít nhất? Vì sao?

HS quan sát theo sự hướng dẫn của GV ,Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 45.1 và các câu hỏi của GV

Tên sinh vật

Nơi sống

Thực vật: Cây gì?

Sống ở đâu?

Động vật: Con gì?

Sống ở đâu?

Nấm

Địa y

+ Môi trường có điều kiện sống về nhiệt độ, ánh sáng... thì số lượng sinh vật nhiều, số loài phong phú.

+ Môi trường sống có điều kiện sống không thuận lợi sinh vật có số lượng ít hơn.

Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái lá cây

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV hướng dẫn HS quan sát kỹ các loại lá cây sống ở những nơi khác nhau: nơi quang đảng, nơi râm mát, nơi ẩm ước…

- GV nêu câu hỏi sau khi HS QS

+ Từ những đặc điểm của phiến lá em hãy cho biết lá cây quan sát được là loại lá cây nào? (ưa sáng, ưa bóng...)

- GV nhận xét đánh giá hoạt động của cá nhân và nhóm sau khi hoàn thành nội dung 1 và 2.

- Cá nhân kẻ bảng 45.2 vào vở, quan sát theo hướng dẫn của GV.

- Hoàn thành các nội dung trong bảng 45.2 (lưu ý các cột 2, 3, 4).

- HS thảo luận nhóm kết hợp với điều gợi ý SGK/137 " sắp xếp cho phù hợp vào cột 5 trong bảng 45.2.

S

T

T

Tên cây

Nơi sống

Đ2

phiến lá

Loại lá

Nhận xét Khác

Hình vẻ so sánh

1

2

10

Đánh giá bài viết
1 153
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm