Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 4

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.
  • Phân tích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.
  • Hiểu và phát biểu được nội dung định luật phân li độc lập của Menđen.
  • Giải thích được khái niệm biến dị tổ hợp.

2/ Kĩ năng:

  • Rèn kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ.
  • Phát triển được kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm.

3/ Thái độ: Yêu thích bộ môn

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 4 SGK hoặc máy chiếu phim và phim ghi hình 4 SGK.

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: Phát biểu quy luật phân li?

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Thí nghiệm của MENĐEN

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV treo tranh phóng to hình 4 SGK cho HS quan sát và trả lời câu hỏi.yêu cầu các em đọc SGK, lấy tư liệu để hoàn thành bảng 4 SGK.

? Mđen tiến hành thí nghiệm như thế nào? kết quả ra sao?

? Ở thế hệ P hai tính trạng hạt vàng và trơn có ở cùng 1 cây, cây kia mang 2 tính trạng hạt xanh và nhăn. Đến F2 các em thấy tính trạng hạt vàng có ở những cây nào? Tính trạng hạt xanh có ở những cây nào? Điều này giúp chúng ta rút ra nhận xét gì.

- Yêu cầu các em lấy tư liệu H 4 để hoàn thành bảng 4 SGK.

- Lưu ý: Lấy số hạt của từng cặp tính trạng ở F2 chia cho số hạt xanh nhăn.

? Kết quả lai hai cặp tính trạng cho tỉ lệ kiểu hình ở F2.

? Xét riêng từng cặp tính trạng ở F2. Tuân theo kết luận của quy luật nào?

GV Cho HS nhân 2 kết quả lai 1 cặp tính trạng: (1) x (2) và đối chiếu với kết quả lai 2 cặp tính trạng.

? Khi nhân 2 kết quả lai 1 cặp tính trạng ta thu được kết quả bằng đúng kết quả lai 2 cặp tính trạng, điều đó giúp ta có thể rút ra kết luận gì.

GV giải thích: Tỉ lệ của mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Ở thí nghiệm của Menđen, tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau. Đó chính là nội dung của định luật phân li độc lập.

? Hãy phát biểu định luật phân li độc lập của Menđen.

+ GV nhận xét, bổ sung và đưa ra câu trả lời đúng.

- HS quan sát tranh, đọc SGK và thảo luận theo nhóm để thực hiện yêu cầu của GV.

Các HS khác nhận xét, bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, cả lớp xây dựng được đáp án đúng.

- Tính trạng hạt vàng có cả ở cây có hạt nhăn, tính trạng hạt xanh có cả ở cây mang tính trạng hạt trơn. Điều này chứng tỏ cặp di truyền tính trạng “vàng – xanh” di truyền độc lập, không phụ thuộc vào cặp tính trạng trơn nhăn.

-Tỉ lệ kiểu hình ở F2 : 9:3:3:1

-Tỉ lệ từng cặp tính trạng

V: 3 T : 3

X: 1 N : 1

- Hai cặp tính trạng “vàng – xanh” và “nhăn – trơn” di truyền độc lập với nhau.

- HS rút ra KL

Đánh giá bài viết
1 133
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm